Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Theater van het Geweld, 1577

Jacob de Gheyn (I), 1577, prent, RP-P-OB-79.707

Toneel met de heerschappij van Geweld en Tweedracht allegorisch verbeeld als een strijd tussen goed en kwaad, gadegeslagen door de bevolking van het land. In de wolken personificaties van Rechtvaardigheid (Justitia), Tijd (Tempus) en Slechte Faam (Infama). In de voorstelling cartouches met de naam…

Titelblad voor het pamflet:…

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-OB-100.068

Tafel met een smeltkroes, geldbuidel, papieren rol en een wichelroede. Op de grond een lege schatkist. Spotprent op de slecht staat van de der Franse financiën en het omsmelten van kerkschatten en particiliere serviezen. Titel staat op apart tekstblad.

Vreugdezang op de geboorte van de…

Jacobus van Egmont, 1711, tekstblad, RP-P-OB-83.343

Blad met de tekst van een vreugdezang gecomponeerd ter gelegenheid van de geboorte te Leeuwarden van de prins Willem Karel Hendrik Friso (de latere erfstadhouder Willem IV) op 1 september 1711.

Plan van het beleg van Lille, 1708

anoniem, 1708, prent, RP-P-OB-83.298

Plattegrond van het beleg vanaf 22 augustus 1708 van Rijssel (Lille) door de Geallieerden onder prins Eugenius van Savoye en prins Johan Willem Friso; afgebeeld is de situatie op 16 oktober. Gedrukt op het blad onder de plaat een tekst in 3 kolommen in het Duits.

Inname van Breda, 1590

Bartholomeus Willemsz. Dolendo (toegeschreven aan), naar Bartholomeus Willemsz. Dolendo, 1610, prent, RP-P-OB-80.091

De inname van Breda door het Staatse leger onder Maurits, 4 maart 1590. Vier aparte opeenvolgende scènes. Linksboven: de inscheping in het turfschip; rechtsboven: het turfschip wordt de burcht ingetrokken; linksonder: de troepen komen tevoorschijn en raken slaags met de bezetters; rechtsonder:…

Begrafenis van Johan Willem Friso…

anoniem, 1712, prent, RP-P-OB-83.351

Begrafenis van prins Johan Willem Friso te Leeuwarden op 25 februari 1712. Centraal de begrafenisstoet in vier rijen, daarboven blokken van twee krijgslieden aan weerszijden van een blok van de Hollandse Tuin met de provinciewapens. Onderaan een lied op de overleden prins in 4 kolommen.

De slapende boer van Stolwijk, 1707

anoniem, 1707, prent, RP-P-OB-83.273

De slapende boer van Stolwijk, of de zgn. slapende Stolkse boer. Dirk Klaasz de Bakker sliep van 29 juni 1706 tot 11 januari 1707 (27 weken) en is na het wekken weer ingeslapen tot 15 maart 1707. De boer slapend in zijn bed, in een omlijsting met zuilen waarachter Vader Tijd en de Dood zich schuil…

De campagne van 1708

anoniem, 1709, prent, RP-P-OB-83.305

Blad met een overzicht van de successen behaald door de Geallieerden op de Fransen in het jaar 1708. Centraal een gezicht op Lille, omlijst door kleine voorstellingen van andere veroverde steden, portretten van de veldheren en twee spotmedailles uit 1667 en 1708. Gedrukt op het blad onder de plaat 2…

Beleg en inname van Hulst door…

Pieter Bast (toegeschreven aan), 1600 - 1601, prent, RP-P-OB-80.124

Beleg en inname van Hulst door het Staatse leger onder Maurits, 25 september 1591. Plan van Hulst en het omringende land en water, onderaan de vloot bij de haven. Een strook papier onder de plaat geplakt met 2 keer 2 regels in het Latijn en de legenda 1-13.