Vrouw bij een waterput

Jan van Halbeeck (mogelijk kopie naar), 1610 - ca. 1680, prent, RP-P-1937-880

Op een binnenplaats haalt een vrouw een emmer op uit een put. Een jongeman kijkt toe, leunend uit een venster. Rechtsachter is door een open deur een trap te zien. Onder de voorstelling een sonnet met erotische connotatie in het Frans.

Emmastraat 73

Ben Joosten, 2005, prent, RP-P-2005-286

Semi-abstracte compositie in zwart en wit

Ruzie om een buffelkadaver

Dirck Bosboom, 1681, prent, RP-P-1937-501

Leden van de bemanning van het VOC-schip Terschelling die op een eenzaam eiland voor Bengalen zijn gestrand maken ruzie om het vlees van een dode buffel. Twee mannen met messen staan tegenover elkaar.

Jupiter verschijnt met twee…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-82.996

Jupiter verschijnt aan de hemel samen met aartshertog Karel van Oostenrijk en Filips V aan een publiek te Madrid, 10 mei 1706. De god vraagt de aanwezigen welke vorst zij als koning willen. Op het blad onder de plaat een beschrijving van de gebeurtenissen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van…

Het Duivelse Gevecht, 1693

anoniem, 1693, prent, RP-P-OB-82.838

Anti-katholieke spotprent. Een lutherse schaapherder Johan doodt een monnik verkleed als duivel en verjaagt de engel, 1693. Nachtscène met een herder die met zijn staf een als duivel verkleede man neerslaat, rechts wordt een engel door de herdershond verjaagd. Volgens het onderschrift voorgevallen…

Optocht door de Brabantse…

anoniem, 1607, prent, RP-P-OB-80.865B

Optocht door de Brabantse rederijkerskamer Het Lavenderblomken uit Amsterdam, op het rederijkersfeest van 22 oktober 1607 te Haarlem. Tweede deel: optocht met allegorische figuren en enkele figuren uit de parabel van de Barmhartige Samaritaan.

Strooptocht van vier Hollandse…

anoniem, 1629, prent, RP-P-OB-81.226

Strooptocht van vier Hollandse schepen langs de Portugese kust onder leiding van commandeur Hendrick Dircksz Kleuter, juni 1629. De vier Hollandse schepen genaamd Haerlem, den Angolys, de Roo Leeuw en de Salemander voor anker bij Buarcos aan de Portugese kust. De bemanning roeit met sloepen naar de…

Ghedicht Op de Gedenck-weerdige…

Jacob Cats (1577-1660), 1618 - 1619, tekstblad, RP-P-OB-77.278A

Gedicht van Jacob Cats behorende bij de prent met de opening van nationale synode te Dordrecht op 13 november 1618 (RP-P-OB-77.278).

Scharminkel

anoniem, 1600 - 1650, prent, RP-P-OB-78.806

Scharminkel. Een mager monster met de deugdzame vrouw genaamd 'Engeltgen' in de bek. Het beest blijft mager omdat het alleen vrome en deugdzame vrouwen eet. Verder twee kijvende echtparen, op de achtergrond een dorp. Met titel en onderschrift van 24 regels in het Duits gedrukt op aparte bladen en…

La Motte-Gondrin opgehangen te…

Jean Perrissin, 1570, prent, RP-P-OB-78.770-15

La Motte-Gondrin opgehangen te Valenciennes, 25 april 1562. Boven wordt hij in zijn huis overvallen door soldaten, het huis wordt geplunderd en in brand gestoken, zijn lichaam wordt uit het raam gehangen. In het onderschrift de legenda A-H in het Frans. Genummerd: 13.