40 resultaten gevonden


Carel Allard Abraham Allard, 1713, titelpagina, RP-P-OB-83.133-1

Titelpagina voor het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten op de Fransen tijdens de jaren 1701-1713 van de Spaanse Successieoorlog.

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.133-24

Spotprent op de Franse boerensoldaten die als het op vechten aankomt vluchten naar het kakhuis. Staande Franse boer met vlegel en wan, achter hem blaast een boer met een zeis op een hoorn. In de plaat verzen en opschriften in het Nederlands, op het blad aan weerszijden van de plaat verzen in het…

Carel Allard, 1697 - 1699, prent, RP-P-AO-28-56

Vuurwerk op de Binnen-Amstel ter ere van het bezoek van Peter I de Grote aan Amsterdam. In het vuurwerk het wapen en monogram van de tsaar en het wapen van de stad Amsterdam. Op de achtergrond links de verlichte Kloveniersdoelen, rechts een brug met toeschouwers. Onder de voorstelling een…

Carel Allard Abraham Allard, 1707 - 1708, tekstblad, RP-P-OB-83.133-68

Tekstblad met op beide bladzijden een vers behorend bij de prent met de allegorie waarin omstanders het geraamte in het geopende graf van de god Mars bekijken, ca. 1707-1708. Onderdeel van: De Standvastige Monarchye des Doods, een reeks van 8 oude platen met verzen aangepast voor gebruik als…

Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-OB-78.783

Prent waarin de verschillende episodes van de moord op de gebroeders De Witt tot één grote voorstelling zijn verwerkt. Bovenin de voorstelling zijn portretten van Johan en Cornelis de Witt aangebracht. Onderaan staan dezelfde beschrijvingen van de gebeurtenissen in 4 kolommen in het Nederlands, en…

Carel Allard Abraham Allard, 1707 - 1708, tekstblad, RP-P-OB-83.133-62

Tekstblad met op beide bladzijden een vers behorend bij de prent van de Zondeval van Adam en Eva als de oorzaak van de Oorlog en Dood, ca. 1707-1708. Onderdeel van: De Standvastige Monarchye des Doods, een reeks van 8 oude platen met verzen aangepast voor gebruik als spotprenten op de Fransen in de…

Carel Allard, Staten van Holland en West-Friesland Abraham Allard, 1706, tekstblad, RP-P-OB-83.133-16

Tekstblad met vers behorend bij de spotprent waarin de geallieerde Europese vorsten het Stookhuis of Fornuis van de Oorlog in de Alchemistenwerkplaats van koning Lodewijk XIV en de paus en kardinaal aan stukken slaan, 1706. Vers in 3 kolommen in het Nederlands en 4 kolommen in het Frans. Blad nr. 4…

Carel Allard, Staten van Holland en West-Friesland Abraham Allard, 1706, tekstblad, RP-P-OB-83.133-14

Het vers Het Lot des Oorlogs behorend bij de prent met Diogenes door het volk bespot, 1705. Vers in drie kolommen in het Nederlands. Blad nr. 2 in de serie van 25 bladen getiteld: Byvoegsel tot de Koninglyke Almanach, genaamd het Gulde-Jaar der Bondgenooten, 1706. Onderdeel van het prentwerk…

Carel Allard, Staten van Holland en West-Friesland Abraham Allard, 1707, tekstblad, RP-P-OB-83.133-58

Tekstblad met een Nederlands vers in 3 kolommen, behorend bij de prent met de strijd tussen Vastenavond en Vasten geplaatst in de context van de Spaanse Successieoorlog, 1707. Onderdeel van een reeks van 7 spotprenten op de Fransen en bondgenoten uit het jaar 1707 (en 1708). Onderdeel van het…

Carel Allard, Staten van Holland en West-Friesland Romeyn de Hooghe, 1690, prent, RP-P-OB-79.460

De vlucht van Jacobus II en de overwinning van Willem III aan de Boyne, 11 juli 1690. Twee voorstellingen boven elkaar op één blad. In het onderschrift de legenda's 1-18 en A-M in het Nederlands en Frans. Hierbij een los tekstblad met beschrijving van de voorstelling in 4 kolommen in het Nederlands…