Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Titelpagina van Adam van Breens De…

Adam van Breen, 1616 - 1618, prent, BI-B-FM-004-0

Titelpagina van Adam van Breens De Nassausche Wapen-Handelinge, 1618. Titel in architecturale omlijsting versierd met delen van de wapenrusting en schilden. Bovenaan het wapen van Maurits met putti met olijftakken em rokende hoornen aan weerszijden. De titel en impressum ingeplakt in de cartouches.…

Toelichting van de werking van de…

Christoffel van Sichem (I), 1652, tekstblad, RP-P-OB-80.571B

Toelichting van de werking van de zeilwagen van Simon Stevin, 1602. Drie kolommen tekst in het Nederlands. Onderdelen genummerd 1, 2 en 3. Met versierde initiaal S. Dit blad behoort losgesneden en aan de zijkanten en onderzijde van de grote prent van de zeilwagen in drie platen gemonteerd te worden.

Gildebrief (bewijs van betaling)…

anoniem, ca. 1764, prent, RP-P-2007-708

In een cartouche, geflankeerd door putti en versierd met drukkersgereedschap, staat Mercurius met een boek in de hand. Boven de cartouche het wapen van Amsterdam waarboven een banderol met: Boekverkopers, Boekdruckers en Kunstverkopers Gilt. Onder de cartouche de tekst: Wy ondergeschreeven…

Titelpagina van het pamflet van…

anoniem, 1610, prent, BI-B-FM-038

Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: T'samensprekinghe, Vant recht der Coninghen, ofte Overheyt over haere Onderdanen, ende der Onderdanen plicht teghens haer, deur onderlinghe verbindinghe. De Batavier en…

Titelpagina van het pamflet: Aende…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-039

Spotprent met de gevangen vos en de vrije vossen. Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: Aende Afgewekene Provintien van Hollandt, Zeelandt, etc. / Aenwysinghe opt vermaen vande verleyde ende overheerde…

Legenda bij de prent met de…

Simon Frisius, 1613, tekstblad, RP-P-OB-80.433C

Legenda A-R en a-n in twee kolommen in het Nederlands. Onderdeel van de prent van de investituur van Maurits met de Orde van de Kouseband, 4 februari 1613.

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1590 - 1599, prent, BI-B-FM-045

Titelpagina van een pamflet over de oorlog in Westfalen en de walvis van Berckhey, 1598. Kaart van het oorlogstoneel in Gelderland, Kleef en Munster, de moord op de graaf van den Broeck, de strijd rond Orsoy en Kalkar en onderaan de walvis gestrand bij Berckhey tussen Katwijk en Scheveningen.…

Schoonhoven aan zee

Jan Schoonhoven, 1984, tekstblad, RP-P-2010-99-7

Tekstblad met tekst van K. Schippers.

Diagram van de zeilwagen van Simon…

Christoffel van Sichem (I), 1612, prent, RP-P-OB-80.565

Diagram van de zeilwagen van Simon Stevin met aan weerszijden twee figuren, 1602. Met boven de figuren 4 regels tekst in het Nederlands. Dit blad behoort aan de onderzijde van de grote prent van de zeilwagen in drie platen gemonteerd te worden.