Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Spotprent op de Actiehandel, 1720

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.499

Spotprent op de Windhandel of Actiehandel van 1720. Volksprent met 24 scènes met rijmpjes. Gemerkt bovenaan: No. 25.

Het door de windnegotie befaamde…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.580

Landschap aan de Mississippi met gevechten tussen indianen en europeanen. In de vier hoeken medaillons met voorstellingen van de gevolgen van de windhandel in een Nederlands gezin. Op het blad onder de plaat een onderschrift in twee kolommen. Prent 59 in de serie Tafereel der Dwaasheid met…

Husarm, Husarm, Husarm, de…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.610

Blad met bovenaan twee voorstellingen van een trompetter in een toren en een stadsomroeper. Met een vers in twee kolommen met een samenspraak tussen de trompetter en de omroeper waarin de spot wordt gedreven met de actionisten en de windhandel in Vianen in het jaar 1720. Behoort tot de groep van…

Titelpagina voor: Table des cartes…

Jacobus Harrewijn, 1712, prent, BI-B-FM-074-0

Titelpagina voor een gebundelde verzameling van plannen van veldslagen en steden vermaard in de Spaanse Successieoorlog: Table des cartes des Paysbas ... uit 1712. Met bovenaan een tabel van de 24 platen die samen een grote kaart van de Zuidelijke Nederlanden vormen (vakje 24 is ingevuld), onderaan…

John Law, de uitvinder van de…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.567

John Law, de uitvinder van de windnegotie, in zijn zegekar getrokken door twee Franse hanen. Rechts de schildwacht van de Mississippi in een toren, op de voorgrond de kreupele koerier van de Zuidzee-Compagnie. Gedrukt op het blad aan weerszijden van de plaat een vers in twee kolommen. Kopie naar…

Impost op de dranken koffie, thee,…

Stad Leiden, 1717, document, RP-P-OB-83.491

Belastingdocument met de impost op de dranken koffie, thee, chocolade etc, 1717. Voorgedrukt formulier met pen en inkt ingevuld, de naam doorgehaald. Opgemaakt te Leiden en voldaan op de datum juni 1717. Bedrukt op beide zijden van het blad.

Nieuwjaarswens van de brandweer van…

Pieter van Santen, 1716 - 1717, prent, RP-P-OB-83.480

Nieuwjaarswens van de bedieners van de slangbrandspuiten van Den Haag voor het jaar 1717. Vers in twee kolommen, bovenaan een brandemmer of pomp tussen de wapens van Holland en Den Haag.

De nieuwe bankroetierswagen voor de…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.605

Pamflet getiteld: De Nieuwe Bankeroetiers Wagen Voor de Dolle Actionisten. Blad aan beide zijden bedrukt met een samenspraak tussen Jooris en Joosje waarin de spot wordt gedreven met de actionisten en de windhandel te Culemborg en Vianen in het jaar 1720. Op de voorzijde een voorstelling van de…

De knechten van de actionisten…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.617

Blad met een spotvers over de knechten van de actionisten die voor hun berooide bazen geld moeten bedelen. Bovenaan drie voorstellingen van twee monniken bij een edelman, een dwaas met muts en grote neus en de arrestatie van een man door twee wetsdienaren. Met een vers in twee kolommen waarin een…