Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Geen held, zoo dapper, kloek en…

Erve Wijsmuller, 1828 - 1913, prent, RP-P-1994-62

Blad met 8 voorstellingen van militairen van verschillende nationaliteiten. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd linksonder: No. 76.

De nieuwe Sint Nicolaas-prent.

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-47.227

Blad met een officier of vorst te paard en een man staande naast het paard. Op de achtergrond het profiel van een stad. Onder de voorstelling een vers in twee kolommen over Sint Nicolaas. Aan weerszijden twee decoratieve stroken met bloemranken. Genummerd rechtsboven: No. 88.

Kinderen wilt toch vlijtig leeren,…

Broese & Comp., 1828 - 1853, prent, RP-P-OB-200.173

Blad met 12 voorstellingen van tijdverdrijf, waaronder manden vlechten, roken en kaarten. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven No. 23.

Artilleristen

Broese & Comp., 1828 - 1853, prent, RP-P-OB-200.178

Blad met 16 voorstellingen van militairen met kanonnen, kruid en zwaarden. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 27

Wil naarstigheid en deugd, uit deze…

Johannis Waleson, 1828 - 1853, prent, RP-P-OB-200.180

Blad met 9 voorstellingen van verschillende taferelen met kinderen, waaronder een jongen die met zijn tol speelt en een jongen die een boek leest. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 29.

Allegorie op de verheffing van…

Jan Caspar Philips, 1747, prent, RP-P-OB-104.704

Allegorie op de verheffing van Willem IV tot erfstadhouder en op de Liberale Gifte van de vijftigste penning gevraagd in 1747 tot steun van het in oorlog verkerende land. Bovenaan een allegorische voorstelling met centraal de Vrijheid, links vuurwerk, rechts aanvaardt de prins het zwaard van…

Landmansleven

Erve H. Rynders, 1830 - 1855, prent, RP-P-OB-88.034

Blad met acht voorstellingen van het leven van op de boerderij. Bovenste deel met de eerste twee plaatjes afgescheurd. Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Ongenummerd. Ca. 1830-1855.

Zie hier een Twaalftal van werkzame…

Erve H. Rynders, 1830 - 1855, prent, RP-P-OB-88.039

Blad met twaalf voorstellingen van huishoudelijke taken en bezigheden voor de vrouw. Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Genummerd rechtsboven: No. 49. Ca. 1830-1855.

Prenten uitgegeven door de…

erven Hendrik van Munster & Zoon, 1840 - 1899, prent, RP-P-OB-88.041

Blad met twaalf voorstellingen van liefdadigheidswerk in Nederland. Onder elk plaatje een vierregelig versje. Voorzien van het zegel van de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Genummerd rechtsboven: Litt. A. Ca. 1840-1900.