10 resultaten gevonden


Jehan Petit Jodocus Badius, 1520, prent, RP-P-1908-5676

Titelblad met tekst in boekdruk en voorstelling van een drukkerswerkplaats (drukkersvignet van de Parijse drukker Jodocus Badius), omgeven door een ornamentele rand. Versozijde geheel bedrukt met Latijnse tekst.

Albrecht Dürer, 1521, prent, RP-P-1921-2146

Het wapen van het Habsburgse keizerrijk en de twee stadswapens van Neurenberg, omringd door vier engelen. De bovenste twee van hen verbeelden de Rechtvaardigheid en de Overvloed. Versozijde is titelpagina van een boek: in gotisch schrift staat erop gedrukt 'Reformacion der Stat / Nuremberg / Cum…

school van Albrecht Dürer, 1515, prent, RP-P-1919-1977

Christus aan het kruis, omringd door God, de Heilige Geest, heiligen en bijbelse figuren, allen binnen een rozenkrans. Buiten deze krans een Gregoriusmis, de zweetdoek van Veronica, de stigmatisatie van Franciscus en engelen die zielen uit de hel redden. Onder de voorstelling tien regels gedrukte…

Albrecht Dürer, 1504, prent, RP-P-OB-1400

Joachim en Anna omhelzen elkaar bij een poort, te midden van enkele omstanders. Op versozijde gedrukte Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het leven van Maria.

Albrecht Dürer, 1496, prent, RP-P-OB-1377

Johannes knielt voor Christus, die troont onder zeven toortsen, omgeven door de vier apocalyptische dieren (gevleugelde leeuw, gevleugeld rund, adelaar en engel) en de 24 oudsten. Een lam met zeven hoorns en zeven ogen staat met de voorpoten op een boek met zeven zegels op Christus' schoot. Op…

Albrecht Dürer Cornelis Cort, in of voor 1565, prent, RP-P-2000-140

Portret van de schilder Barent van Orley, ten halven lijve, naar links gekeerd, een baret met brede rand op het hoofd, handschoenen in de hand. Onder het portret een Latijns vers.

school van Albrecht Dürer, 1511 - 1520, prent, RP-P-OB-1517

De Heilige Hiëronymus slaat zichzelf met een steen op de borst, geknield voor een crucifix. Voor hem ligt een leeuw. Op versozijde Latijnse tekst in boekdruk (titelpagina van een boek).

Albrecht Dürer, 1496 - 1497, prent, RP-P-OB-1384

God overhandigt bazuinen aan zeven engelen in de hemel. Als zij erop blazen, komt er grote rampspoed over de aarde: steden staan in brand, schepen vergaan. Een adelaar weeklaagt over de aardbewoners met de woorden 'Ve ve ve'. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in gotisch schrift in twee kolommen.

Albrecht Dürer, Weduwe Cornelis Liefrinck Hans Guldenmund, 1527 - 1529, prent, RP-P-OB-21.674

De grote triomfwagen ter ere van keizer Maximiliaan I bij zijn overlijden op 12 januari 1519. Achtste blad met het zesde span paarden met Experientia en Solertia. Kopie naar het origineel van Albrecht Dürer uit 1522.

Albrecht Dürer, Weduwe Cornelis Liefrinck Hans Guldenmund, 1527 - 1529, prent, RP-P-OB-21.672

De grote triomfwagen ter ere van keizer Maximiliaan I bij zijn overlijden op 12 januari 1519. Zesde blad met het vierde span paarden met Acrimonia en Virilitas. Kopie naar het origineel van Albrecht Dürer uit 1522.