Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Set

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1577, prent, RP-P-OB-5442

Set, de derde zoon van Adam, op de voorgrond. Op de achtergrond een hutje met Adam en Eva.

Isaak

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1577, prent, RP-P-OB-5447

Isaak, een van de aartsvaders, in een landschap.

Kom lieve jeugd! zie hier een zomer…

Hendrik Numan (mogelijk), 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.471

Blad met 2 voorstellingen. Boven: de melkerij Noord-End te Amsterdam. Onder: de Vrieschepoort te Alkmaar. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 42.

Uilenspiegel was een guit, / En…

weduwe C. Kok-van Kolm, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.476

Blad met 24 voorstellingen over het leven van Tijl Uilenspiegel. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 45.

Beschouw deez' prent, ô jeugd! hoe…

Jacob Coldewijn, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.483

Blad met 8 voorstellingen van bezigheden voor boeren, waaronder het veld ploegen, schapen scheren en grasmaaien. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 48.

Zie kind'ren! in deez' prent / hoe…

weduwe C. Kok-van Kolm, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.488

Blad met 4 voorstellingen van verschillende toestanden van de Ronde Lutherse Kerk in Amsterdam, waaronder de kerk in brand op 18 september 1822, als een ruïne en opnieuw opgebouwd. Onder elke afbeelding een vierregelig vers en boven elke afbeelding een nummer en een titel. Genummerd rechtsboven: No.…

Komt, jongelingen komt, wilt gy de…

Cornelis Johannes Koster, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.490

Blad met 4 voorstellingen van militairen te paard. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: 52.

Floskaartjes

Drukkerij Landbouwkundig Gesticht, 1852 - 1864, prent, RP-P-OB-200.495

Blad met 36 speelkaarten (floskaartjes) met voorstellingen van verschillende figuren. De afbeeldingen vormen achttien paren, aflopend genummerd van bovenaan links nummer 36 tot onderaan rechts nummer 1. Op de twee laagste nummers na tonen ze zeventien koppels, man en vrouw, met de man net één nummer…

Standbeeld van Willem V, prins van…

anoniem, 1787, prent, RP-P-OB-104.862

Allegrorisch standbeeld ter ere van Willem V, naar aanleiding van zijn missieven aan de Staten van Holland en West-Friesland van 26 september 1786 en aan de Staten-Generaal van 10 oktober 1786 (Tweede druk). Beeld van de prins in wapenrusting met speer en vrijheidshoed en privileges van het volk,…