Extract uit het Verbaal van den…

Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff, 1840, boek, NG-2000-20-B

Extract uit het Verbaal van den generaal der fortificatien, betreffende de dienst van het korps ingenieurs, gedurende he tijdvak van 1814 tot 1827. Verslag van 212 pagina's, voorwoord is ondertekend door Kraijenhoff en datum is door hem ingevuld: 24 november 1840. Bevat tevens 2 bijlagen, waarvan de…

Levensbijzonderheden van den…

Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff, 1844, boek, NG-2000-20-C

Levensbeschrijvingen van luitenant-generaal C.R.Th. Kraijenhoff. Naast titelblad is portret van Krayenhoff te zien, lithografie.

Handleiding tot het stellen van…

Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff, 1836, boek, NG-2000-20-A

Handleiding tot het stellen van Bliksem-Afleiders en Bijdragen over Afleiders en Het Onweder, samen in 1 band gebonden. het eerste deel bestaat uit een voorwoord van schrijver Kraijenhoff aan Baron van Heeckeren van Kell, 61 pagina's verhandeling over bliksemafleiders, naschrift en een…

Omslag voor "Moderne Kunst in…

Tjomme van Holkema, ca. 1883 - ca. 1887, omslag, RP-P-OB-67.421

Kalenderblad voor het jaar 1890

Petrus Johannes Arendzen, naar Willem Wenckebach, 1889, prent, RP-P-1913-689

Kalenderblad voor de klanten van drukkerij Roeloffzen & Hübner in Amsterdam, met afbeelding van een zeegezicht met vissersboten aan het strand. Naast de afbeelding lijsten van de feestdagen, onder de afbeelding een kalender.

Putto met een trompet en…

A. van der Meer, 1806, prent, RP-P-1935-1044

Een putto, met een trompet en een wapenschild met daarop een signatuur, zittend op de wolken.

Historische beschrijving van…

Pieter Johannes Uylenbroek, 1806, boek, RP-P-AO-20-83-2

Historische beschrijving van Amsterdam (p. 5-9) met uitleg van de legenda (p. 10-16) van het bijhorend panorama (RP-P-AO-20-83-1).

Lijst van prenten naar schilderijen…

Evert Maaskamp, 1811, tekstblad, RP-P-OB-65.163

Een genummerde lijst van prenten door Jacob Houbraken, Pieter Tanjé, Jan Punt, Simon Fokke, Jean Pelletier, Radiques, Delfos en Robbert Muys naar schilderijen van Cornelis Troost, die in 1811 opnieuw werden uitgegeven door Evert Maaskamp.

Nederlandsche schutterij

Erve H. Rynders, 1831 - 1854, prent, RP-P-1998-392

Blad met 3 rijen met voorstellingen van soldaten van de Nederlandse schutterij. Onder verschillende soldaten een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 10.

Hier heb je agt stuks raare…

Hendrik Numan, 1830 - 1860, prent, RP-P-1998-394

Blad met 8 voorstellingen van verschillende figuren, zoals een fluit speler, een man zonder voeten en een vrouw die door een toeter zingt. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd linksboven: No. 121.