Dodoens Cruijdeboeck met…

Arnaud Nicolaï, naar Pieter van der Borcht (I), 1567, boek, RP-T-1948-118

Het kruidboek van Rembert Dodoens, getiteld: Cruijdeboeck in den welcken die gheheele historie, dat is tgheslacht, tfatsoen, naem, natuere, cracht ende werckinghe, van den cruyden, niet alleen hier te lande wassende, maer oock van den anderen vremden in der medecijnen oorboorlijck, met groote…

De arts als god

Hendrick Goltzius (atelier van), naar Hendrick Goltzius, 1587, prent, RP-P-OB-4604

In een huis ligt een man ziek in bed, familieleden onthutst en biddend om hem heen. Een arts voelt zijn pols. In het vertrek daar rechts naast en door het raam is te zien wat er gebeurd is met de man: hij heeft zijn hoofd en been bezeerd bij een val van een ladder. Op de voorgrond een…

Portret van Josephus Scaliger

Hendrick Goltzius, 1590 - 1594, prent, RP-P-OB-76.880

Portret Josephus Scaliger (1540-1609), filoloog in Leiden, op 35-jarige leeftijd. Buste in ovaal in architecturale ornamentomlijsting met allegorische figuren die verwijzen naar taal en wetenschap. Wapen boven portret. Rond het ovaal en in de cartouche onder het portret teksten in Latijn. Onder de…

De arts als duivel

Hendrick Goltzius (atelier van), naar Hendrick Goltzius, 1587, prent, RP-P-OB-4607

In een huis staat een man voor zijn bed, familieleden om hem heen. Een arts staat met uitgestrekte arm voor hem. In het vertrek daar rechts naast is te zien wat er gebeurd is na genezing van de man (zie de eerste drie prenten van de serie): zijn familieleden weigerden de dokter te betalen voor zijn…

Portret van Josephus Scaliger

Hendrick Goltzius, 1590 - 1594, prent, RP-P-1939-452

Portret Josephus Scaliger (1540-1609), filoloog in Leiden, op 35-jarige leeftijd. Buste in ovaal in architecturale ornamentomlijsting met allegorische figuren die verwijzen naar taal en wetenschap. Wapen boven portret. Rond het ovaal en in de cartouche onder het portret teksten in Latijn. Onder de…

De arts als engel

Hendrick Goltzius (atelier van), naar Hendrick Goltzius, 1587, prent, RP-P-OB-4605

In een huis ligt een man ziek in bed, familieleden zorgend om hem heen. Een arts zit pratend naast zijn bed. In het vertrek daar rechts naast is te zien wat er gebeurd is met de man sinds zijn val (zie de eerste prent van de serie): zijn hoofd is verbonden en zijn been is gespalkt. Op de voorgrond…

De arts als mens

Hendrick Goltzius (atelier van), naar Hendrick Goltzius, 1587, prent, RP-P-OB-4606

In een huis zit een man bij de haard naast zijn bed, familieleden zorgend om hem heen. Een arts zit pratend naast hem. In het vertrek daar rechts naast is te zien wat er gebeurd is met de man sinds zijn val (zie de eerste twee prenten van de serie): zijn hoofdwond is verzorgd en hij heeft op krukken…

Portret van Denis Lebey de Batilly

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1596, prent, RP-P-BI-5184

Portret van de auteur in sierlijst met paarden, kevers, vliegen en bloemen. Met Latijns boven- en onderschrift. Bladzijde uit een boek met tekst op het verso.

Tekstblad behorend bij een…

anoniem, 1578, tekstblad, RP-P-OB-79.751

Tekstblad behorend bij een onbekende spotprent op de landvoogd Don Juan van Oostenrijk en zijn voorgangers, 1578. Tekst in 3 kolommen in het Nederlands, met rollen voor de paus, de hertog van Alva, de Hollandse Maagd, de prins van Oranje, Requesens, de Hollandse Leeuw en Don Juan.

Twee papieren noodmunten uit het…

anoniem, 1600 - 1699, prent, RP-P-OB-79.591

Twee papieren noodmunten uit het beleg van Leiden, 1574. Voorzijde leeuw met lans en vrijheidshoed en leeuw met zwaard en wapen van Leiden, keerzijde wapen van Leiden en opschrift in Latijn. Bedrukt op achterzijde met tekst in het Nederlands.