Johannes de Evangelist knielt voor…

Albrecht Dürer, 1498, prent, RP-P-OB-1375

Johannes knielt voor Christus, die troont temidden van zeven kandelaars, een zwaard bij zijn mond, zeven sterren bij zijn rechterhand en een boek in zijn linkerhand. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in gotisch schrift in twee kolommen.

Wapens van de families Scheurl en…

Albrecht Dürer (school van), 1481 - 1523, prent, RP-P-1912-358

Wapens van Albrecht Scheurl (links) en Anna Zingel (rechts); erboven een fantasiewezen zoals het ook voorkomt op het wapen van Scheurl (klimmende geit met als voorpoten adelaarsklauwen); eronder een engeltje met een tablet waarop een Latijnse tekst. Dit geheel in een vierpas, die zelf weer omgeven…

Johannes de Evangelist verslindt…

Albrecht Dürer, 1498, prent, RP-P-OB-1387

Een engel gehuld in een wolk, met een stralend gezicht en met benen als brandende pilaren, verschijnt aan Johannes en geeft hem een boek, dat hij meteen begint op te eten. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in gotisch schrift in twee kolommen.

Engelen houden de vier winden tegen

Albrecht Dürer, 1498, prent, RP-P-OB-1380

Vier engelen, linksonder, houden vier winden (in de vorm van vier blazende kopjes) tegen, terwijl een andere engel bij een aantal mensen een kruis op het voorhoofd tekent. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in gotisch schrift in twee kolommen.

De hoer van Babylon

Albrecht Dürer, 1498, prent, RP-P-OB-1390

Een mooi geklede en gekapte vrouw rijdt op een beest met zeven koppen en tien horens. Vanuit de hemel verschijnt een leger ruiters. Daarnaast twee engelen, van wie één een molensteen vast heeft. Rechts op de achtergrond is te zien hoe een stad in vlammen opgaat. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in…

De zeven engelen met de bazuinen

Albrecht Dürer, 1498, prent, RP-P-OB-1383

God overhandigt bazuinen aan zeven engelen in de hemel. Als zij erop blazen, komt er grote rampspoed over de aarde: steden staan in brand, schepen vergaan. Een adelaar weeklaagt over de aardbewoners met de woorden 'Ve ve ve'. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in gotisch schrift in twee kolommen.

Blad uit een Italiaanse incunabel…

anoniem, 1475 - 1499, prent, RP-P-1961-746

Blad uit een Italiaanse incunabel met liturgische verzen en een illustratie van een staande priester met een miskelk in omlijsting met bladmotieven. Boven de kelk is een hostie afgebeeld met de gekruisigde Christus en Maria en Johannes aan weerszijden van het kruis. Het blad is dubbelgevouwen en op…

Priester toont een monstrans met…

Hans Weiditz (II), 1500 - 1536, prent, RP-P-1965-1567

Prent maakt deel uit van een album.

Hemelvaart van Maria Magdalena

Hans Weiditz (II), 1500 - 1536, prent, RP-P-1965-1561

Maria Magdalena wordt door engelen naar de hemel gedragen. Prent maakt deel uit van een album.

Verzoeking van Antonius

Hans Weiditz (II), 1500 - 1536, prent, RP-P-1965-1564

De Heilige Antonius Abt wordt gekweld door duivels. Prent maakt deel uit van een album.