Portret van Abraham Heidanus

Abraham Bloteling, naar Jan Lievens, 1672, prent, RP-P-BI-1822

Borstbeeld van de predikant en hoogleraar aan de Leidse Universiteit Abraham Heidanus. Onder het portret zijn naam en een opsomming van de gemeentes waar hij werkzaam was, en een vers in het Latijn.

Portret van Abraham Heidanus

Abraham Bloteling, naar Jan Lievens, 1672, prent, RP-P-1936-797

Borstbeeld van de predikant en hoogleraar aan de Leidse Universiteit Abraham Heidanus. Onder het portret zijn naam en een opsomming van de gemeentes waar hij werkzaam was, en een vers in het Latijn.

Stier staand bij boomstronk

Marcus de Bye, naar Paulus Potter, 1728 - ca. 1761, prent, RP-P-1888-A-13466

Geloof

Pieter Feddes van Harlingen, 1614 - 1615, prent, RP-P-1919-1930

De vrouwelijke personificatie van geloof staat met een houten kruis in een landschap met bomen.

Rokende man, met achter zich een…

D. van den Bremden, naar Adriaen Brouwer, 1645, prent, RP-P-OB-55.245

Een rokende man op een bankje, met achter zich een vrouw, bij een open vuur. Op de achtergrond nog een zittende figuur. Onder de voorstelling twee regels in het Nederlands.

Lente in gedaante van kind met mand…

Cornelis van Dalen (II), 1735 - 1750, prent, RP-P-1886-A-10407

Portret van Jacob Cats op 57-jarige…

Willem Jacobsz. Delff, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1635, prent, RP-P-1883-A-6838

Portret van Jacob Cats op 57-jarige leeftijd, borststuk met plooikraag en toga. Ovale omlijsting met opschrift, twee Nederlandse verzen, mogelijk van Jacob Cats.

Gregoriusmis

Simon Frisius, naar Jan Gossaert, 1595 - 1628, prent, RP-P-OB-52.332

Heilige Gregorius bidt op zijn knieën, terwijl Christus en de passiewerktuigen boven het altaar verschijnen.

Buste van Christus in profiel

Aegidius Sadeler, naar Hans von Aachen, 1590, prent, RP-P-OB-5086

Buste van Christus in profiel naar rechts. Links van Christus de Griekse letter Alfa. Rechts van Christus de Griekse letter Omega.

Apostel Judas Taddeüs

Johan Barra, naar Joos van Winghe, 1591 - 1629, prent, RP-P-OB-26.490

Apostel Judas Taddeüs met pelgrimsstaf op zendingsreis. Onder de voorstelling staat een Latijnse regel uit de apostolische geloofsbelijdenis.