Boerderij met duiventil aan een…

Esaias van de Velde, 1610 - 1650, prent, RP-P-OB-15.578

Ruiter op pad langs een boerderij

Esaias van de Velde, 1610 - 1617, prent, RP-P-1885-A-9380

Man met een bierkan en een roker

Marcellus Laroon, 1663 - 1702, prent, RP-P-1908-330

Aan een tafel zit een man te roken, naast hem een man met een bierkan. Op de tafel liggen een pijpje en tabak.

Apostel Jakobus de Meerdere…

Johan Barra, naar Joos van Winghe, 1591 - 1629, prent, RP-P-OB-26.497

Apostel Jakobus de Meerdere (Jacobus Maior) als pelgrim met pelgrimsstaf en pelgrimskruik. Onder de voorstelling staat een Latijnse regel uit de apostolische geloofsbelijdenis.

Apostel Jakobus de Meerdere…

Johan Barra, naar Joos van Winghe, 1591 - 1629, prent, RP-P-OB-26.485

Apostel Jakobus de Meerdere (Jacobus Maior) als pelgrim met attributen pelgrimsstaf en pelgrimskruik. Onder de voorstelling staat een Latijnse regel uit de apostolische geloofsbelijdenis.

Portret van Karl van den Bosch

Cornelis van Caukercken, ca. 1640 - 1680, prent, RP-P-1906-642

Portret van de bisschop van Brugge en Gent Karl van den Bosch, met randschrift. Onder het portret een Latijns vers.

Portret van de kunstverzamelaar…

Richard Collin, naar Erasmus Quellinus (II), 1661, prent, RP-P-OB-31.583

Portret van de kunstverzamelaars Anton van Leyen, met een gedicht in het Frans op Van Leyen.

Soldaten bij een kampement

Robert van den Hoecke, 1632 - 1668, prent, RP-P-OB-3145

Een tentenkamp met links op de voorgrond een groep converserende soldaten, rechts soldaten zittend op de grond bij afgeschermde kookhoek.

Herders en vee onderweg

Dancker Danckerts, naar Nicolaes Pietersz. Berchem, 1643 - 1666, prent, RP-P-1904-1943

Priester en een Leviet lopen langs…

Simon Frisius, naar Hendrick Hondius (I), 1597 - 1649, prent, RP-P-OB-52.334