Landschap met kleine waterval

Herman van Swanevelt, 1650 - 1655, prent, RP-P-OB-60.949

Een lezende of schrijvende figuur zit bij een kleine waterval. In de verte staat een gebouw aan de voet van een heuvel.

Vaandeldrager

Wallerant Vaillant, naar Pietro della Vecchia, 1658 - 1677, prent, RP-P-1910-6867

Een jonge vaandeldrager met een gevederde hoed.

Tobias

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1577, prent, RP-P-OB-5473

Tobias, de zoon van Tobit, met een spade in de hand. Hij heeft een doodskist opgegraven. Op de achtergrond liggen drie lijken.

Cavallerie

Jan van de Velde (II), naar Jan Martszen de Jonge, 1632 - 1682, prent, RP-P-1898-A-20241A

Cavallerie. Kopie in spiegelbeeld van de vijfde prent uit een fries van zes genummerd prenten met de uittocht van het Spaanse leger uit Maastricht, 23 augustus 1632.

Portret van Philibert, markies van…

Pieter van Schuppen, in of voor 1701, prent, RP-P-1883-A-6960

Dorp aan de rand van het bos

Anthonie Waterloo, 1630 - 1701, prent, RP-P-OB-61.436

Links loopt een wandelaar over een bospad in een glooiend landschap. Rechts stroomt een beek. Rechts in de verte ligt een dorp op een heuvel.

Stoet met ossen

Domenico Rossetti, naar Gerard de Lairesse, 1660 - 1736, prent, RP-P-OB-70.996

Stoet van figuren met ossen voor een muur. Vier versregels in het Latijn in ondermarge.

Soldaten bij obelisk

Domenico Rossetti, naar Gerard de Lairesse, 1660 - 1736, prent, RP-P-OB-73.001

Een groep soldaten te paard in een landschap bij de voet van een obelisk. Vier versregels in het Latijn in ondermarge.

Onthoofding van Johannes de Doper

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1900-A-21977

Johannes de Doper knielt voor de beul die een zwaard gereed houdt voor de onthoofding. Salome staat klaar met een schaal om het afgehakte hoofd in ontvangst te nemen. In de marge onder wordt de gebeurtenis (Matteüs 14) in Latijn verklaart.

Twee leeuwen bij de ingang van hun…

Abraham Bloteling, naar Peter Paul Rubens, 1655 - 1690, prent, RP-P-BI-1855

Prent uit een serie van vier prenten met voorstellingen van leeuwen naar Pieter Paul Rubens.