Gezicht op een gracht

Isaac Weissenbruch, naar Johan Conrad Greive, 1847 - 1912, tekening, RP-T-00-2598

Menselijk bot met een afwijking

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.548

Aangetaste peer

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.508

Vignet met een uithangbord met…

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.436

Groep mannen op een schip een vlag…

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.705

Gezicht op een bouwwerk te midden…

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.791

Menselijk bot met een afwijking

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.393

Gevel van een tabakszaak

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-1911-2867

Vignet met het wapen van Nederland

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.465

Man met een kroon een vrouw…

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.819