Water- of Gevangenpoort te…

Isaac Weissenbruch, naar Jan Weissenbruch, 1836 - 1912, tekening, RP-T-00-2596

Gezicht op een kerk

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.762

Cellen

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.496

Kasteel Groeneveld te Baarn

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.721

Vignet met tien schilden

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.425

Drie mannen en twee vrouwen vissend…

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-1959-460

Onderdeel van het menselijk lichaam…

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.588

Menselijk bot met een afwijking

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.519

Man met een bolhoed op een fiets

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.693

Man met een breuk in de linker…

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, prent, RP-P-OB-30.542