Portret van Thomas Percy

Crispijn van de Passe (I), 1605, prent, RP-P-1952-258

Portret van de Engelse katholiek Thomas Percy die betrokken was bij het buskruitverraad van 1605. Dit was een katholiek plan om het Engelse parlement op te blazen en zodoende ook koning Jacobus I te doden. In de hoeken voorstellingen met de gevangenneming en veroordeling van Guy Fawkes (hij bewaakte…

Man verleidt een vrouw met zijn…

Crispijn van de Passe (I), naar Jacques Bellange, 1574 - 1637, prent, RP-P-1950-405

Een boer bespeelt de fluit en probeert zo de boerin te verleiden. Zij draagt een strooien hoed met brede rand op het hoofd en een mand aan de arm. Met haar handen maakt zij een vunzig gebaar.

Het volk van Israël dreigt Mozes,…

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1591, prent, RP-P-1939-147

Mozes en Aäron werpen zich ter aarde terwijl Jozua en Kaleb hun kleren scheuren. Ze vertelden het volk dat zij vertrouwen moesten hebben in God waarop het volk hen dreigt te stenigen. Op de achtergrond de ontmoetingstent van de Israëlieten. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Saul wreekt zich op de priesters…

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1591, prent, RP-P-1939-165

De dienaar van Saul, de Edomiet Doëg, vermoordt op diens bevel de priester Achimelech en zijn familie. Op de achtergrond worden ook alle inwoners van de priesterstad Nob gedood (1 Sam. 22).

Noach vervloekt zijn zoon Cham

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1580 - 1588, prent, RP-P-1964-489

Noach vervloekt zijn zoon Cham nadat hij uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan. Noach zit voor zijn tent en wijst naar zijn jongste zoon Cham. Zijn andere zonen Sem en Jafet kijken toe. De voorstelling is gevat in een cirkelvormige omlijsting met een…

Medaillon met Judas Makkabeus

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-OB-6282

Links- en rechts boven het medaillon staat een vogel, linksonder en rechtsonder een leeuw. Gearceerde achtergrond. Eén van 8 ten dele genummerde prenten uit een serie van 9.

Lazarus in de hemel en de rijke man…

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1589 - 1611, prent, RP-P-1908-5621

De rijke man brandt in de hel en wordt door duivels bedreigd. Hij ziet Lazarus in de hemel op de schoot van Abraham. Op de achtergrond wordt de ziel van de rijke man meegenomen naar de hel. Prent uit een serie van vier met de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus.

Geduld

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-1952-257

De vrouwelijke personificatie van Geduld (Patientia), die haar ogen ten hemel heeft gericht. Ze houdt het kruis vast en omarmt het Lam Gods. Landschap met stadsmuur op de achtergrond. Prent uit een serie met theologische deugden.

Noach vervloekt zijn zoon Cham

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1580 - 1588, prent, RP-P-1982-255

Noach vervloekt zijn zoon Cham nadat hij uit zijn roes is ontwaakt en te weten komt wat zijn jongste zoon hem heeft aangedaan. Hij zit voor zijn tent en wijst naar Cham. Zijn zonen Sem en Jafet kijken toe. De voorstelling is gevat in een cirkelvormige omlijsting met een randschrift in het Latijn.

Apostel Matteüs

Crispijn van de Passe (I), 1594, prent, RP-P-1907-3828

Buste van de apostel Matteüs, een tekeninstrument en een opengeslagen boek voor hem. Hij zit in een grot. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met Christus en de apostelen.