Kloof van Aran, Sumatra / Padangse…

Christiaan Benjamin Nieuwenhuis, 1895, foto, RP-F-AA3192-G

Sumatra, Padangsche Bovenlanden,…

Christiaan Benjamin Nieuwenhuis, 1895, foto, RP-F-AA3192-BB

Emma Haven / Reede van Padang

Christiaan Benjamin Nieuwenhuis, 1895, foto, RP-F-AA3192-A

Padangsche Bovenlanden

Christiaan Benjamin Nieuwenhuis, 1895, foto, RP-F-AA3192-AJ

Apenberg bij Padang

Christiaan Benjamin Nieuwenhuis, 1895, foto, RP-F-AA3192-J

Padangsche Bovenlanden

Christiaan Benjamin Nieuwenhuis, 1895, foto, RP-F-AA3192-AR

Padangsche Bovenlanden

Christiaan Benjamin Nieuwenhuis, 1895, foto, RP-F-AA3192-AZ

Padangsche Bovenlanden

Christiaan Benjamin Nieuwenhuis, 1895, foto, RP-F-AA3192-CY

Meer bij Fort de Kock

Christiaan Benjamin Nieuwenhuis, 1895, foto, RP-F-AA3192-AV

Padang

Christiaan Benjamin Nieuwenhuis, 1895, foto, RP-F-AA3192-AM