Titelpagina voor: Bartolomé de Los…

Cornelis Galle (I), naar Erasmus Quellinus (II), ca. 1624 - ca. 1650, prent, RP-P-OB-5965

Allegorische titelpagina met twee staande heiligen aan weerszijden van een stenen tafel met de titel van het boek. Erboven Christus, God de Vader en de Heilige Geest in de gedaante van een duif in de wolken. Onder knielt Mercurius met het wapen van kardinaal-infante Ferdinand van Oostenrijk en…

Mozes ontvangt de wetstafelen en…

Cornelis Galle (I), naar Nicolaas van der Horst, 1627, prent, RP-P-OB-5964

Titelpagina in twee delen: boven een voorstelling met Mozes die de wetstafelen van God ontvangt en ze vervolgens aan het volk toont. Onder de titel van het boek in een ronde cartouche versiert met twee putti en vruchtenguirlande.

Titelpagina van "Collection des…

anoniem, 1787 - 1790, prent, BI-B-FM-093-1

Geëtste titelpagina van de gebundelde verzameling prenten betrekking hebbend op de gebeurtenissen van de Brabantse Omwenteling en de periode 1787-1790. De Brabantse leeuw wordt door een katholieke geestelijke geblinddoekt terwijl een man met twee gezichten de vrijheidslans met vrijheidshoed stuk…

Mozes ontvangt de wetstafelen en…

Cornelis Galle (I), naar Nicolaas van der Horst, 1627, prent, RP-P-1904-375

Titelpagina in twee delen: boven een voorstelling met Mozes die de wetstafelen van God ontvangt en ze vervolgens aan het volk toont. Onder de titel van het boek in een ronde cartouche versiert met twee putti en vruchtenguirlande.

Titelblad met het wapen met het…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1639, prent, RP-P-1878-A-2575

Altaar met cartouche met de titel. Bovenop een wapen met het koggeschip van Amsterdam. Gegraveerd titelblad voor het boekje met de serie van 16 voorstellingen van Het Mirakel van Amsterdam, naar de gebeurtenissen op 15 maart 1345.

Allegorische titelpagina met…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1668, prent, RP-P-1910-3579

In het midden een cartouche met de titel van het boek. Links een vrouw met stedenkroon en een scepter met een oog. Waarschijnlijk een personificatie van Goed bestuur, of in samenhang met de inhoud van het boek, Christelijk bestuur. Rechts een vrouw met hoorn des overvloeds en een kroon van korenaren…

Mozes en vijf scènes uit de…

Cornelis Galle (I) (mogelijk), naar Peter Paul Rubens, 1630, prent, RP-P-OB-6924

Mozes met de wetstafelen tronend op een piëdestal met de titel van het boek. Aan weerszijden en onder vijf cartouches met scènes uit de eerste vijf bijbelboeken van het Oude Testament, de Pentateuch.

Allegorie op de kerkelijke…

Jan Baptiste Collaert, naar Peter Paul Rubens, 1652, prent, RP-P-BI-6101

De katholieke kerk in de persoon van een zittende vrouw met crucifix en pauselijke tiara in de handen, zit op een sokkel waarop de titel van het boek. Boven haar hoofd de H. Geest als duif, naast haar een phoenix (?) op de wereldbol. Links een engeltje met toorts, rechts een met de ourobouros. Naast…

Allegorische titelpagina met…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, naar Erasmus Quellinus (II), 1640, prent, RP-P-OB-6935

In het midden een cartouche met de titel van het boek. Erboven een medaillon met een portret van paus Pius V. De overige decoratie verwijst naar het pausdom van Pius V. Links duwt een engel een aanvallende Turk weg. Onder een verwijzing naar de zeeslag bij Lepanto.

Maximilianus van Pongau en Leopold…

Cornelis Galle (I), ca. 1610 - ca. 1650, prent, RP-P-1963-235

De twee beschermheiligen van Oostenrijk Maximilianus van Pongau en Leopold III van Oostenrijk staan naast een cartouche met de titel van het boek. Onder het wapen van Oostenrijk, aan weerszijden ervan twee liggende leeuwen met zwaard, scepter en rijksappel.