Kelkglas met een vrouw achter een…

anoniem, naar Johann Esaias Nilson, 1757, kelkglas, BK-KOG-145

Conische voet. Balustervormige stam met een krans luchtbellen, drie knopen. Conische, aan de onderzijde afgeronde kelk. Op de kelk, in een cartouche van rococo-ornament en bloemen, een vrouw spelend op een spinet. Een man kijkt over haar schouder mee. Ter weerszijden muziekinstrumenten. Onder de…

Kelkglas met een voorstelling van…

anoniem, ca. 1775 - in of voor 1798, kelkglas, BK-NM-10754-88

Conische voet. Zich verbredende, facetgeslepen stam, overgaande in een gebogen kelk. Op de kelk, in een landschap met bomen, zit de Naastenliefde (Charitas), voorgesteld als een vrouw, die een naakt kind de borst geeft. Ter weerszijden van de vrouw twee naakte jongetjes.

Kelkglas met voorstellingen van de…

anoniem, ca. 1775 - in of voor 1798, kelkglas, BK-NM-10754-89

Conische voet. Zich verbredende, facetgeslepen stam, overgaande in een gebogen kelk. Op de kelk een landschap, begrensd door bomen, met een landbouwer, een melkmeisje met juk en emmers, een ploegende boer en twee koeien, waarvan er één wordt gemolken door een boerin. Op de achtergrond een boerderij…

Kelkglas met een galopperend paard

anoniem, 1722, kelkglas, BK-16529

Conische voet. Balustervormige stam met traanvormige luchtbel, vier knopen, waarvan één met luchtbel. Conische, aan de onderzijde afgeronde kelk. Op de kelk een naar links galopperend paard. Bij de hoeven van de achterbenen een ondergrond van planten. Rechts onder de voorstelling gesigneerd: Frans…

Wijnglas met een galopperend paard

anoniem, 1795, kelkglas, BK-NM-13177

Conische voet. Balustervormige stam met een krans luchtbellen. Trechtervormige, aan de onderzijde afgeronde kelk. Op de kelk een galopperend paard. Boven voorstelling een banderolle met het motto AUREA LIBERTAS (de gulden vrijheid). Op de keerzijde, in diamantgravure, het volgende gedicht: GELYK WY…

Kelkglas met de driemaster…

anoniem, ca. 1779 - ca. 1794, kelkglas, BK-NM-10754-91

Conische voet. Rechte stam met een dubbele witte spiraal. Trechtervormige, aan de onderzijde afgeronde kelk. Op de kelk een voor anker liggende driemaster met de naam PROPATRIA. Twee roeiboten zijn naast het schip op walvisvangst met harpoenen. Boven de afbeelding een banderolle, met de tekst T…

Kelkglas met een voorstelling van…

anoniem, ca. 1760 - ca. 1780, kelkglas, BK-NM-10754-73

Conische voet. Balustervormige stam met een traanvormige luchtbel, twee knopen met een krans luchtbellen. Conische, aan de onderzijde afgeronde kelk. Op de kelk, tegen een achtergrond van bomen, Iustitia, gepersonifieerd door een tronende vrouw met zwaard en weegschaal. Boven haar een banderolle met…

Wijnglas met het wapen van Willem V

anoniem, ca. 1765 - ca. 1780, kelkglas, BK-KOG-1575

Conische voet. Balustervormige stam met een witte spiraal rond een dubbele witte spiraal, drie knopen, waarvan één met een krans ingestoken luchtbellen. Conische, aan de onderzijde afgeronde kelk. Op de kelk het wapen van stadhouder prins Willem V (1748-1806) in een ovaal wapenschild van…

Kelkglas met het portret van…

anoniem, ca. 1780 - in of voor 1798, kelkglas, BK-NM-10754-84

Conische voet. In facetten geslepen, zich verbredende stam, overgaande in een gebogen kelk.Op de kelk het portret van Hendrik Hooft Danielsz. (1716- 1794), burgemeester van Amsterdam, links begrensd door een lauertak en rechts door een tak eikeloof, die onder zijn verbonden. Boven het portret HENRIK…

Wijnglas met een portret van Willem…

anoniem, 1787, kelkglas, BK-NM-10754-82

Gewelfde voet. Rechte stam, overgaand in een conische kelk. Op de kelk, in een ovaal medaillon van rococo-ornament, een naar rechts gewende portret van stadhouder prins Willem V (1748-1806). Links en rechts hangt van het medaillon een bloemrank af. In een banderolle boven het portret WILLEM DE Vde…