Antwoord op de prent met de…

anoniem, naar Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-OB-79.475

Antwoord op de prent met de veldtocht van Frederik Hendrik brandschattend door Brabant, 13-20 mei 1622. Gezicht over Brabant in vogelvlucht met steden en de Staatse troepen onder Frederik Hendrik die door het land trekken en brand stichten. Links op de voorgrond een groepje blij dansende duiveltjes.…

Bladzijden met de voorspelling voor…

anoniem, 1712, prent, BI-B-FM-070-16

Twee bladzijden met de voorspelling voor de maand november. Met een voorstelling van twee figuren voor een huis. In de Boeren Oft Schapers Almanak voor het jaar 1712.

Bladzijden met de voorspelling voor…

anoniem, 1712, prent, BI-B-FM-070-6

Twee bladzijden met de voorspelling voor de maand januari. Met een voorstelling van Driekoningenmaal. In de Boeren Oft Schapers Almanak voor het jaar 1712.

Bladzijden met de voorspelling voor…

anoniem, 1712, prent, BI-B-FM-070-11

Twee bladzijden met de voorspelling voor de maand juni. Met een voorstelling van het scheren van schapen. In de Boeren Oft Schapers Almanak voor het jaar 1712.

Soldaten

van der Haeghen, 1860 - 1865, prent, RP-P-OB-84.422

Blad met 20 voorstellingen van (Duitse?) militairen, voetvolk.

Sinte Ioris

van der Haeghen, 1860 - 1865, prent, RP-P-OB-84.408

Paneel met Sint Joris die de draak verslaat, bovenaan een kruisboog met twee paren gekruiste pijlen, Sint-Jorisdoelen.

Onze-lieve-Vrouw van de Carmel in…

van der Haeghen, 1860 - 1865, prent, RP-P-OB-84.403

Onze-lieve-Vrouw van de berg Carmel (Karmel). Maria met kind op schoot, rozenkransen in de hand, zittend in de kruin van een boom. Omringd door 15 medaillons voorstellende de mysteriën van de Rozenkrans. Knielend onder de boom Sint Johannes van het Kruis en de Heilige Theresia.

Den Ghendtschen Ommeganck

van der Haeghen, 1860 - 1865, prent, RP-P-OB-84.415

Blad met 24 voorstellingen van taferelen en figuren uit de Gentse Ommegang: soldaten, reuzen en allegorische praalwagens. Onder elk plaatje een regel onderschrift.

De Klvchteghe Historie van…

van der Haeghen, 1860 - 1865, prent, RP-P-OB-84.410

Blad met 30 voorstellingen over leven van Tijl Uilenspeigel. Onder elk plaatje een onderschrift.

Tekstblad met beschrijving van de…

anoniem, 1559, tekstblad, RP-P-OB-78.546

Tekstblad met beschrijving van de Katafalk met kaarsen, de Chapelle ardente, te monteren voor plaat 1: La Chapelle ardante representée en la Figure suivante (...). Gedrukte tekst binnen ingekleurde ornamentele omlijsting in houtsnede. Onderdeel van de prentreeks van de Begrafenisoptocht van keizer…