Lied van F. Doudelet

anoniem, 1787 - 1790, tekstblad, BI-B-FM-093-20

Gedrukte tekst van een lied geschreven en gezongen door F. Doudelet op een bijeenkomst van de Orde van Vrijmetselaren op 29 mei 1787. Onderdeel van de gebundelde verzameling prenten betrekking hebbend op de gebeurtenissen van de Brabantse Omwenteling en de periode 1787-1790.

Allegorie op de Brabantse…

anoniem, 1787 - 1790, prent, BI-B-FM-093-88

Allegorie op de Brabantse Omwenteling van 1790. Centraal de geestelijke Van Eupen zwaaiend met een zwaard en het Manifest van Brabant en een brandglas. Op de grond liggen het wapen en de adelaar van Oostenrijk, vaandels, de slapende Brabantse Leeuw, het wapen van Brabant en een kaart waarop Luik is…

Bladzijde met staande figuren van…

anoniem, 1712, prent, BI-B-FM-070-19

Bladzijde met een voorstelling van een kramer en een vrouw die iets (een boekje?) van hem koopt, met een rijmpje over de vijf eclipsen van het jaar. In de Boeren Oft Schapers Almanak voor het jaar 1712.

Bladzijden met de voorspelling voor…

anoniem, 1712, prent, BI-B-FM-070-12

Twee bladzijden met de voorspelling voor de maand juli. Met een voorstelling van werken op het land. In de Boeren Oft Schapers Almanak voor het jaar 1712.

Bladzijden met de voorspelling voor…

anoniem, 1712, prent, BI-B-FM-070-8

Twee bladzijden met de voorspelling voor de maand maart. Met een voorstelling van de eerste werkzaamheden op het land. In de Boeren Oft Schapers Almanak voor het jaar 1712.

Allegorie op de Brabantse…

anoniem, 1789, prent, RP-P-1903-A-23752

Allegorie op de Brabantse Omwenteling tegen het Oostenrijkse gezag in 1789. Een menigte steek de handen in de lucht bij het in de lucht opstijgen van een troonhemel of tent. In het midden het symbool van twee handen met een vlammend hart op een altaar. Links de Belgische Maagd. Op het blad onder de…

Mislukte aanslag op Antwerpen, 1605

anoniem, 1605, prent, RP-P-OB-80.692

De mislukte aanslag op Antwerpen uitgevoerd door een Staatse vloot onder bevel van graaf Ernst Casimir van Nassau, 17 mei 1605. De Staatse vloot op de Schelde wordt beschoten vanuit de forten en stellingen langs de oevers. Bij de stad ligt een schipbrug over de rivier. Linksboven zware gevechten bij…

Spotprent op het beleg en inname…

anoniem, naar Johann Sadeler (I), 1600, prent, RP-P-OB-80.521

Spotprent op het beleg en inname van Sint-Andries door het Staatse leger onder Maurits, mei 1600. Blad met drie voorstellingen met onderschriften. Links: Den Gespaengnoliseerden Leew, de zittende Hollandse Leeuw, draagt op de kop een kroon aangeduid als Isabella, wordt lastig gevallen door kikkers…

Frans tekstblad bij de prent van de…

Joannes Meyssens (toegeschreven aan), 1638, tekstblad, RP-P-OB-81.435C

Frans tekstblad bij de prent van de mislukte aanval op fort Kallo door het Staatse leger onder graaf Willem van Nassau-Siegen, 21 juni 1638. Blad met de titel en de legenda A-Z in het Frans. Deel van een ensemble van twee platen en twee tekstbladen in het Nederlands en Frans.

Spotprent op het verlies van Breda,…

anoniem, 1625, prent, RP-P-OB-81.100

Spotprent op het verlies van Breda door de calvinisten, 5 juni 1625. Begrafenisstoet van een turfschip onder een rouwkleed getrokken door paarden bereden door de graaf van Mansfeld en Christiaan van Brunswijk, gevolgd door een groep rouwende calvinisten te paard. Op de achtergrond ziet Spinola toe,…