9 resultaten gevonden


Johann Sadeler Elias van den Bossche (I) , Petrus Overraat, 1600 - 1620, prent, RP-P-1999-75

Christus ligt voor de geselpaal en wordt door twee soldaten met roeden gegeseld, terwijl een gezelschap hogespriesters en soldaten toekijkt.

Johann Sadeler Elias van den Bossche (I) , Petrus Overraat, 1600 - 1620, prent, RP-P-1878-A-619

Christus ligt op het kruis. Een aantal soldaten rukt zijn kleding van zijn lichaam. Naast hem liggen al de spijkers en een hamer. De menigte kijkt toe. Onder de voorstelling een Latijns vers van vier regels.

Christoph Schwarz, Johann Sadeler Elias van den Bossche (I), 1600 - 1620, prent, RP-P-1999-76

Christus ligt gebonden voor de trappen van het Sanhedrin en wordt door twee soldaten met knuppels geslagen. Boven, op het bordes, Kaiphas en de priesters van het Sanhedrin kijken toe.

Johann Sadeler Elias van den Bossche (I) , Petrus Overraat, 1600 - 1620, prent, RP-P-1999-79

Christus ligt op het kruis. Een aantal soldaten rukt zijn kleding van zijn lichaam. Naast hem liggen al de spijkers en een hamer. De menigte kijkt toe. Onder de voorstelling een Latijns vers van vier regels.

Johann Sadeler Elias van den Bossche (I) , Petrus Overraat, 1600 - 1620, prent, RP-P-1999-74

Christus ligt gebonden voor de troon van de hogepriester Kajafas, die in discussie is met een van de hogepriesters, zoekend naar een schijngetuigenis tegen Jezus om hem ter dood te kunnen veroordelen. Een van de soldaten slaat Christus met een gesel. Naast de troon een fakkel.

Johann Sadeler Elias van den Bossche (I) , Petrus Overraat, 1600 - 1610, prent, RP-P-1999-81

Christus hangt aan het kruis, met gesloten ogen. Onder het kruis Maria en Johannes die zijn dood bewenen. Aan de voet van het kruis een doodshoofd. Op de achtergrond de stad Jeruzalem.

Johann Sadeler Elias van den Bossche (I) , Petrus Overraat, 1600 - 1620, prent, RP-P-1999-78

Christus valt onder het gewicht van het kruis op zijn schouder; Simon van Cyrene draagt het kruis mee. Een van de soldaten heft zijn knots op om Christus te slaan, een tweede trekt hem aan een touw omhoog.

Johann Sadeler Elias van den Bossche (I) , Petrus Overraat, 1600 - 1610, prent, RP-P-1999-80

Christus is aan het kruis genageld en het kruis wordt door soldaten omhoog gezet. Een ladder en hamer en de kleding van Christus op de grond.

Johann Sadeler Elias van den Bossche (I) , Petrus Overraat, 1600 - 1620, prent, RP-P-1999-77

Christus ligt gebonden voor de trappen van het Sanhedrin en wordt door een van de soldaten gegeseld met een koord. Op de trap staat Pilatus die zijn staf (gerechtsroede) op zijn knie in tweeën breekt. Met toeschouwers.