Kandelaar met geprofileerde voet en…

anoniem, ca. 1425 - ca. 1475, kandelaar, BK-NM-2384

Het voorwerp is samengesteld uit de volgende delen: de voet, de stam en de vetvanger, die in één geheel zijn gegoten, en de kaarsenpin. De stam is van binnen hol tot juist boven de knoop. De geprofileerde konische voet gaat over in een geprofileerde konische stam, die na de knoop rond en glad is.…

Landschap bij maanlicht

Simon Frisius (toegeschreven aan), naar Matthijs Bril, naar Josse van Liere, 1614, prent, RP-P-1904-3687

Landschap bij maanlicht met links op de voorgrond een boerderij en in het midden een rivier.

Goudweegster

Quirin Boel, naar David Teniers (II), 1635 - 1668, prent, RP-P-BI-1953A

Een oude vrouw zit aan tafel met een weegschaal in haar hand. Op tafel liggen gouden munten.

Portret van prinses Joanna van…

Cornelis Galle (I), 1621, prent, RP-P-1905-1493

Hercules bewapent zich

anoniem, ca. 1485 - ca. 1505, wandtapijt, BK-17251-C

In een ronde tempel staat op een tegelvloer, midden voor een zuil met godenbeeld een ridder bijgestaan door twee schildknapen. Op zijn maliënkolder staat op de rok het inschrift: HERCULES. Hercules steunt zijn arm op het hoofd van één der schildknapen. De andere arm heeft hij opgeheven. Hercules en…

Portret van de Augustijn en…

Cornelis Galle (I), naar Jacques Franckaert (II), 1636, prent, RP-P-1907-34

Mirakel van het H. Sacrament te…

Jan Baptist Berterham, naar Richard van Orley (II), 1709, prent, RP-P-OB-78.227

Mirakel van het H. Sacrament te Brussel, 1370. Altaar met mantel van Maria om de miraculeuze hostie, in een grote erepoort opgericht door de aartshertogen Albert en Isabella. Op dit altaar zou Keizer Karel V bij zijn troonsafstand in 1555 zijn kroon hebben neergelegd. Met onderschrift van drie…

Portret van de schilder Artus…

Cornelis Galle (I), naar Anthony van Dyck, ca. 1616 - ca. 1641, prent, RP-P-1939-237

Val van Icarus

Hans Bol, ca. 1550 - ca. 1650, prent, RP-P-1889-A-14149

Icarus valt halsoverkop uit de lucht, zijn vader Daedalus vliegt een stukje verderop en ziet het ongeluk gebeuren. Op het land kijken boeren en herders omhoog naar de vallende Icarus.