Portret van Johann Martin Fischer

Johann Jakob Laurenz Billwiller, naar Jacob Merz, ca. 1805, prent, RP-P-1907-940

Portret van Hubert Maurer

Johann Jakob Laurenz Billwiller, naar Jacob Merz, ca. 1805, prent, RP-P-1907-943

Portret van Franz Caucig

Johann Jakob Laurenz Billwiller, naar Jacob Merz, ca. 1805, prent, RP-P-1907-939

Portret van Vinzenz Fischer

Johann Jakob Laurenz Billwiller, naar Jacob Merz, ca. 1805, prent, RP-P-1907-941

Portret van Friedrich Heinrich…

Johann Jakob Laurenz Billwiller, naar Jacob Merz, ca. 1805, prent, RP-P-1907-942

Portret van Joseph Beck

Johann Jakob Laurenz Billwiller, naar Jacob Merz, 1789 - 1832, prent, RP-P-1907-938