Vlucht naar Egypte

Jan van Ossenbeeck, naar Nikolaas van Hoy, naar Jacopo Tintoretto, 1660, prent, RP-P-2014-60-94

Maria zit met het Christuskind op een ezel. Jozef voert het dier mee. Achter de ezel loopt een reiziger. Op de achtergrond een herder met zijn schapen. Deze prent maakt deel uit van een album.

Winter

Jan van Ossenbeeck, naar Nikolaas van Hoy, naar Francesco II Bassano, 1660, prent, RP-P-2014-60-134

Vooraan wordt hout gehakt en vervoerd met een pakezel. Links warmen figuren zich aan een kampvuur. Op de achtergrond Deze prent maakt deel uit van een album.

Bewening van Christus (Piëta)

Nikolaas van Hoy, naar Domenico Feti, 1660, prent, RP-P-2014-60-178

Het lichaam van Christus ligt op een lijkwade. Links zit de treurende Maria met gevouwen handen. In de verte de drie kruisen. Deze prent maakt deel uit van een album.

Vlucht naar Egypte

Jan van Ossenbeeck, naar Nikolaas van Hoy, naar Domenico Feti, 1660, prent, RP-P-2014-60-172

Jozef leidt de ezel met Maria en het Christuskind door een boomrijk landschap. Vooraan een vrouw met kind. Deze prent maakt deel uit van een album.

Zomer

Jan van Ossenbeeck, naar Nikolaas van Hoy, naar Francesco II Bassano, 1660, prent, RP-P-2014-60-135

Vooraan worden schapen geschoren en eet een vrouw met kinderen. Op de achtergrond wordt geoogst graan op een kar geladen en gedorst. In de verte staat Abraham op het punt om zijn zoon Isaak te offeren. Deze prent maakt deel uit van een album.

Herfst

Jan van Ossenbeeck, naar Nikolaas van Hoy, naar Francesco II Bassano, 1660, prent, RP-P-2014-60-136

Vooraan worden druiven geplukt en geperst om er wijn van te maken. Op de achtergrond ontvangt Mozes de tafelen der wet. Deze prent maakt deel uit van een album.

Lente

Jan van Ossenbeeck, naar Nikolaas van Hoy, naar Francesco II Bassano, 1660, prent, RP-P-2014-60-133

Vooraan worden geiten gemolken. Rechts een jager met aangelijnde honden en een dode haas. Op de achtergrond een heuvellandschap met vogels. In de verte de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs. Deze prent maakt deel uit van een album.

Martelaarschap van de H. Sebastiaan

Jan van Ossenbeeck, naar Nikolaas van Hoy, naar Jacopo Bassano, 1660, prent, RP-P-2014-60-123

De H. Sebastiaan staat vastgebonden aan een zuil. Hij wordt met pijlen beschoten. Een jongen kijkt toe. Deze prent maakt deel uit van een album.

Apollo en de muzen

Nikolaas van Hoy, naar Domenico Tintoretto, 1660, prent, RP-P-2014-60-92

Apollo nadert vanuit de lucht zijn negen muzen (Clio, Euterpe, Thalia, Melpomene, Terpsichore, Erato, Urania, Calliope en Polyhymnia) op de berg Parnassus. Zijn paard Pegasus vliegt op de achtergrond weg. Deze prent maakt deel uit van een album.

Portret van Isabelle d'Este

Franciscus van der Steen, naar Nikolaas van Hoy, naar Titiaan, 1660, prent, RP-P-2014-60-67

Op een stoel voor een draperie. Deze prent maakt deel uit van een album.