Slagen bij Quatre-Bras en Waterloo,…

Franz Stuckhart, 1815, historiepenning, NG-VG-1-3325-A

Loden penning. Voorzijde: naar elkaar gewende borststukken van twee mannen boven opschrift, bekroond door een lauwerkrans in medaillon; onder medaillon vier gekruiste vaandels en ter aarde liggend schild, zwaard en gebroken Franse wapenstandaard binnen omschrift. Keerzijde: opschrift