Portret van Carlo II Gonzaga,…

Franciscus van der Steen, 1657 - 1672, prent, RP-P-1909-4561

Portret van Karel V Leopold, hertog…

Franciscus van der Steen, naar Adriaen van Bloemen, 1670 - 1674, prent, RP-P-1910-4471

Portret van Karel V Leopold, hertog…

Franciscus van der Steen, naar Adriaen van Bloemen, 1670 - 1674, prent, RP-P-1910-4472

Portret van graaf Raimondo…

Franciscus van der Steen, naar Jan de Herdt, 1670 - 1674, prent, RP-P-1908-5061

Portret van Georg Ludwig graaf van…

Franciscus van der Steen, 1670 - 1674, prent, RP-P-OB-59.885

Portret van Duits keizer Ferdinand…

Franciscus van der Steen, naar Jacob Toorenvliet, 1670, prent, RP-P-1908-1274

Portret van Leopold Willem van…

Franciscus van der Steen, naar Jacob Toorenvliet, 1670 - 1674, prent, RP-P-1908-721

Portret van Konrad Baltasar van…

Franciscus van der Steen, 1670 - 1674, prent, RP-P-OB-59.886

Portret van Johann Anton graaf van…

Franciscus van der Steen, naar Jan de Herdt, 1670 - 1674, prent, RP-P-1909-4562

Portret van Ferdinand graaf van…

Franciscus van der Steen, naar Adriaen van Bloemen, 1670 - 1674, prent, RP-P-1920-167