Mannen en een jongen aan een tafel

Jan Thomas, naar Andries Both, 1664, prent, RP-P-1910-1492

Drie mannen zitten in een herberg voor een houten schot te drinken aan een tafel. Naast hen staat een jongen. Voor het schot staat een oudere man met een kom in zijn hand. Op de grond ligt een hond te slapen.

Portret van Johann Hefner op…

Johann Friedrich Leonard, 1672, prent, RP-P-1906-2655

Portret van Joh. Baltas. Schütz

Johann Friedrich Leonard, naar Georg Strauch, 1672, prent, RP-P-1927-132

De jonge Joh. Baltas. Schütz leunt met zijn arm op een tafel en houdt onder de andere arm een hond.

Titelblad: Unterschidliche neue…

Friedrich Jacob Morisson, 1699, prent, RP-P-1998-7

De titel staat op een banderol, waaronder een festoen van bloemen aan een ketting hangt.

Portret van Karel V Leopold, hertog…

Franciscus van der Steen, naar Adriaen van Bloemen, 1670 - 1674, prent, RP-P-1910-4471

Portret van Karel V Leopold, hertog van Lotharingen, gekleed in harnas. Hij was generaal in het leger van de keizer Leopold I. Onderaan in de marge een drieregelige tekst in het Italiaans.

Portret van aartshertog Karel Jozef…

Franciscus van der Steen, naar Adriaen van Bloemen, 1670 - 1674, prent, RP-P-1908-720

Portret van aartshertog Karel Jozef van Oostenrijk. Rechtsboven genummerd: 273.

Portret van Johan Maximiliaan graaf…

Franciscus van der Steen, naar Adriaen van Bloemen, 1670 - 1674, prent, RP-P-1910-78

Portret van Johan Maximiliaan graaf van Lamberg, met het ordeteken van de orde van het Gulden Vlies aan ene lint om zijn hals. Onderaan in de marge een zesregelige tekst in het Italiaans.

Portret van keizer Leopold I

Franciscus van der Steen, naar Jacob Toorenvliet, 1670, prent, RP-P-1908-1275

Portret van Leopold I, Rooms-Duits keizer, gekleed in harnas, in een omlijsting van laurierbladeren. De lijst wordt bekroond door twee adelaars met de keizerskroon. Rond de lijst wapentuig. Onderaan in de marge zijn naam en functie in het Italiaans.

Portret van Georg Ludwig graaf van…

Franciscus van der Steen, 1670 - 1674, prent, RP-P-OB-59.885

Portret van Georg Ludwig graaf van Sinzendorf met aan een ketting op zijn borst het ordeteken van de Orde van het Gulden Vlies. Onderaan in de marge een vierregelige tekst in het Italiaans.

Portret van Duits keizer Ferdinand…

Franciscus van der Steen, naar Jacob Toorenvliet, 1670, prent, RP-P-1908-1274

Portret van Ferdinand III, Duits keizer, met een lauwerkrans op zijn hoofd en het ordeteken van het Gulden Vlies op zijn borst. In de hoeken rond het portret een globe, rijksappel, keizerskroon en kroon met scepter. Onderaan zijn naam en functie in het Italiaans.