4 resultaten gevonden


Jan van Ossenbeeck, 1663 - 1674, prent, RP-P-OB-2335

In een grote zuilenhal aan het hof staan op de voorgrond twee paren tegenover elkaar. In het midden tussen hen in een beeld van een heerser in Romeinse kledij. De gangen van de hal zijn gevuld met soldaten en hofleden.

Jan van Ossenbeeck, 1663 - 1674, prent, RP-P-1881-A-4680

Gezicht op een paleis tussen de wolken. Op de vloer dansende vrouwen met gevleugelde zandlopers op hun hoofd. In de wolken zitten eveneens vrouwen met gevleugelde zandlopers.

Jan van Ossenbeeck, 1663 - 1674, prent, RP-P-OB-2336

Een man en een vrouw lopen in het midden van een galerij met kariatiden. Aan het begin van de galerij staan twee ruiterstandbeelden, aan het einde een poort.

Jan van Ossenbeeck, 1663 - 1674, prent, RP-P-1881-A-4681

Een legeraanvoerder met pluim op zijn hoed en een vijftal soldaten in zijn gevolg begroeten een vorstin in haar paleis. Links een groep hofdames.