"Refectorium", naar A. van Muyden

Johann Kaspar Eissenhardt, naar Alfred van Muyden, prent, RP-P-1892-A-17636

Evanouissement de la Vierge

Edouard Girardet, naar Paul Delaroche, prent, RP-P-1944-2995

Horace Vernet

Johann Ernst Mansfeld, prent, RP-P-1907-787

Jellachic

anoniem, naar Stubianzká, prent, RP-P-1908-5310

"Der ackernde Landmann" en Des…

Eduard Weixlgärtner, naar Friedrich Gauermann, prent, RP-P-1904-1202

"Der ackernde Landmann" en Des…

Eduard Weixlgärtner, naar Friedrich Gauermann, prent, RP-P-1904-1203

De Vlucht naar Egypte

Johann Peter Beckenkamp, naar Christian Wilhelm Ernst Dietrich, prent, RP-P-1989-239

von Metternich

Faustin Herr, naar Johann Nepomuk Ender, prent, RP-P-1908-5260

De geboorte van Christus

Johann Peter Beckenkamp, naar Christian Wilhelm Ernst Dietrich, prent, RP-P-1989-238