Decoratie van het huis van B.…

Jan de Bruyn, 1767, tekening, RP-T-00-3696

Decoratie van het huis van B. Mauritz te Vlissingen ter gelegenheid van de inhuldiging van stadhouder Willem V op 30 mei 1766. Erepoort voor het huis met een portret van prins Willem V bekroond door het stadhouderlijke wapen en engelen met bazuinen. Met veel kaarsen voor de illuminatie.

Gat bij Vlissingen

Maaike Braat, 1945, tekening, NG-547-G

Graafmachines bij herstelwerk aan een gat in de dijk bij Vlissingen. Blad uit een schetsboek met tekeningen gemaakt in 1945 tijdens een tocht door het verdronken Zeeland (Walcheren).

Nollendijk, Vlissingen

Maaike Braat, 1945, tekening, NG-1980-19

Graafwerkzaamheden bij het herstel van de Nollendijk te Vlissingen. Ondergelopen landschap onder een wolkenlucht. Aan de horizon een duinenrij met links een groep figuren bij een kraan. Onderdeel van een een groep tekeningen gemaakt in 1945 tijdens een tocht door het verdronken Zeeland (Walcheren).

Kade te Vlissingen

Maaike Braat, 1945, tekening, NG-547-F

Kade te Vlissingen, met links de zee, in het midden een weg met lantaarnpalen, rechts ruïnes van huizen. In de verte graafwerkzaamheden. Blad uit een schetsboek met tekeningen gemaakt in 1945 tijdens een tocht door het verdronken Zeeland (Walcheren).

Ondergelopen land bij Vlissingen

Maaike Braat, 1945, tekening, NG-547-H

Ondergelopen land bij Vlissingen, in de verte een boerderij. Blad uit een schetsboek met tekeningen gemaakt in 1945 tijdens een tocht door het verdronken Zeeland (Walcheren).

Gezicht op de rede van Vlissingen

Antoine Ignace Melling, 1812 - 1814, tekening, RP-T-1984-4(V)

Gezicht op de herstelde haven van…

Antoine Ignace Melling, 1812 - 1814, tekening, RP-T-1984-5

Het dok van Vlissingen.