Bericht over de vlucht van de…

Albert Corbelyn, 1789, tekstblad, RP-P-OB-85.923

Dubbelgevouwen blad bedrukt op vier zijden met een bericht over het verlaten van Utrecht door de patriotten in de nacht van 15 op 16 september 1787, bij het naderen van de Pruisische troepen.

Aan de lezer, pagina 2 van 4

David Roelands, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-4(V)

Tekstblad getiteld: Aenden const-lievenden leser, pagina 2 van 4. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Gedicht aan David Roelands

Abraham van Pere, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-38(R)

Tekstblad met een gedicht getiteld: Aenden deught end' konst-rijcken scribent Mr David Roelands. De tekst begint met een gedecoreerde initiaal H. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Album met kalligrafische…

Simon Frisius, naar David Roelands, naar Cornelis Dircksz. Boissens, na 1628, prentalbum, BI-1885-1329

Album met titelprent, tekstbladen en 65 schrijfvoorbeelden op 73 albumbladen. Het album bevat de titelprent, het voorwerk en 42 (van 44) schrijfvoorbeelden uit David Roelands' Magazin oft pac-huys der loffelycker penn-const, 1616. Toegevoegd is een schrijfvoorbeeld uit 1628, wellicht eveneens van…

Extract van een privilege

Staten-Generaal, 1616, tekstblad, BI-1885-1329-2(R)

Tekstblad met een extract uit de tekst van het privilege verleend door de Staten Generaal aan David Roelands voor het boek getiteld: t'Magazin oft pac-huys, gedateerd 6 december 1616. De tekst begint met een gedecoreerde initiaal D. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Dedicatie aan de baljuw,…

David Roelands, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-3(R)

Tekstblad met een dedicatie aan de baljuw, burgemeesters, schepenen en raden van de stad Vlissingen, pagina 1 van 2. De tekst begint met een gehistorieerde initiaal M. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Dedicatie aan de baljuw,…

David Roelands, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-3(V)

Tekstblad met een dedicatie aan de baljuw, burgemeesters, schepenen en raden van de stad Vlissingen, pagina 2 van 2. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Nederlandstalig sonnet

onbekend, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-6(R)

Tekstblad met een sonnet als drempeldicht in 't Magazin oft pac-huys. De tekst vangt aan met een gedecoreerde initiaal C. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Gedicht aan de berispers

David Roelands, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-2(V)

Tekstblad met een gedicht getiteld: Aenden traeghverbeterenden snellen berispers. Met als acrostichon: David Roelands. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Nederlandstalig drempeldicht

onbekend, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-6(V)

Tekstblad met een drempeldicht voor 't Magazin oft pac-huys, getiteld: Op t'Exempel-boeck des schrijfs-constrijcken David Roelands. De tekst vangt aan met een gedecoreerde initiaal D. Het tekstblad maakt deel uit van een album.