De Zeeusche Verre-Kyker

Sangorski & Sutcliffe, 1649, boek, NG-516

16 ongenummerde pp + 2 x 2 schutbladen in moderne kunstleren band. Gedateerd; titelp.: 1649. Opschrift; titelp.: 'Ghedruckt tot Vlissingen in 't Groene Wout / Daermen soo veel vande Capers hout'.

Album met kalligrafische…

Simon Frisius, naar David Roelands, naar Cornelis Dircksz. Boissens, na 1628, prentalbum, BI-1885-1329

Album met titelprent, tekstbladen en 65 schrijfvoorbeelden op 73 albumbladen. Het album bevat de titelprent, het voorwerk en 42 (van 44) schrijfvoorbeelden uit David Roelands' Magazin oft pac-huys der loffelycker penn-const, 1616. Toegevoegd is een schrijfvoorbeeld uit 1628, wellicht eveneens van…

Album met kalligrafische…

Simon Frisius, naar David Roelands, 1616 - 1617, prentalbum, BI-1918-213

Album met acht albumbladen. Het betreft zeven kalligrafische schrijfvoorbeelden uit David Roelands' Magazin oft pac-huys der loffelycker penn-const, 1616. Deze voorbeelden worden voorafgegaan door een handgeschreven titel: Prijs boek van Jan Malnoe. Kartonnen kaft van marmerpapier, voorin en…