Christus als de Goede herder…

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1600, prent, RP-P-OB-60.333

Een tuin met bomen. De personificaties Vrede (Pax) en Stilte (Silentium) op de voorgrond. Op de achtergrond in het midden van de prent het beeld van Christus als de Goede Herder, met een lam op zijn schouders. Links naast hem een reliëf met het offer van Isaak door Abraham. Rechts naast hem een…

Titelprent met cartouche met…

Giovanni Francesco Costa, ca. 1750 - ca. 1760, prent, RP-P-1965-11

Genummerd midden onder: II. Deze prent maakt deel uit van een album.

Titelprent met sculptuur van de…

Giovanni Francesco Costa, ca. 1750 - ca. 1760, prent, RP-P-1965-80

Sculptuur van de gevleugelde leeuw van de heilige Markus op een basis met titels in het Italiaans en het Frans. Links drie mannen in gesprek. Rechts een kerk aan het water. Genummerd midden onder: I en rechtsonder: Tom: II. Deze prent maakt deel uit van een album.

Titelprent 'Monochromata Septem…

Jean Michel Liotard, 1712 - 1796, prent, RP-P-OB-63.258

Titelprent met plattegrond van…

anoniem, 1610, albumblad, BI-1971-265-2

Titelprent met de Rialtobrug te Venetië, een plattegrond van Venetië en de titel, tezamen gevat in een geornamenteerde omlijsting. De prent maakt deel uit van een album.

Titelprent met cartouche met…

Antonio Visentini, 1742, albumblad, BI-1962-1072-4

Een cartouche met twee vrouwelijke personificaties van wijsheid en kracht. Midden onder een gevleugelde leeuw. De prent maakt deel uit van een album.

Titelprent met een naakte…

Antonio Visentini, 1742, albumblad, BI-1962-1072-33

Een cartouche met een naakte vrouwenfiguur met schild, helm en boek. Boven een banderol met de tekst: Literarum Felicitas. De prent maakt deel uit van een album.

Titelprent met portret van…

Giovanni Marco Pitteri, na ca. 1726 - 1786, prent, RP-P-1959-293

Portret van Giovanni Battista Piazzetta in een ovaal, omgeven door de personificaties van schilderkunst en beeldhouwkunst. Voor de 'Studi Pittura'.

Gave van wijsheid

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1598 - 1604, prent, RP-P-OB-7556

In een nis de vrouwelijke personificatie van de gave van wijsheid, een van de zeven gaven van de Heilige Geest. Ze draagt een kroon en in haar handen heeft ze een scepter en een zwaard. Rond haar hoofd een stralende zon.