Strook naaldkant met spiraalranken…

anoniem, ca. 1900, strook, BK-1978-577

Strook naturelkleurig naaldkant, Venise plat. De strook is rond 1900 vermaakt tot kleedje. Patroon met onregelmatige vertakte spiraalranken, waaraan koraalvormige knoppen of bloemen en korte voluutblaadjes. Grond met onregelmatige gepicoteerde spijlen. Motieven met sterk gesloten feston- of…

Tablier of sierschort, omstreeks…

anoniem, ca. 1880 - ca. 1899, kleding, BK-1985-3

Tablier of sierschort van naturelkleurige naaldkant: Venetiaanse reliëfkant. Lang trapeziumvormig model. Het is omstreeks 1900 samengesteld uit 17e-eeuwse motieven, gemaakt van Venetiaanse naaldkant. Aan het schort zijn omstreeks 1900 ook nieuwe motieven en andere elementen toegevoegd, waaronder…

Strook naaldkant met samengesteld…

anoniem, ca. 1850 - ca. 1899, strook, BK-1980-784

Strook naturelkleurig naaldkant: Venetiaanse reliëfkant. Samengesteld uit twee aan elkaar genaaide stroken met een verschillend patroon. Het linkergedeelte bestaat uit een patroon met langgerekte ranken met bloemen, op een open grond met gepicoteerde spijlen. Het rechtergedeelte bestaat uit een…

Strook naaldkant met hangende tak

anoniem, ca. 1875 - ca. 1909, strook, BK-BR-J-350

Strook naturelkleurige naaldkant: Venetiaanse reliëfkant. Op een onregelmatige spijlengrond staat een onderbroken rank met palmetbloemen en voluutbladeren. Rechte lijst met puntjes, beurtelings groot en klein.

Manchet van naaldkant met…

anoniem, ca. 1875 - ca. 1910, manchet, BK-BR-J-336-A

Manchet van naturelkleurige naaldkant: Venetiaanse reliëfkant. Smal rechthoekig model. Spichtige en vertakte acanthusvoluten en steeds gevarieerde palmetbloemen steken af tegen een open spijlengrond. Een rechte parellijst loopt langs drie zijden. De bovenzijde is recht afgewerkt met een geklost…

Strook naaldkant met slakkenhuis

anoniem, ca. 1875 - ca. 1909, strook, BK-BR-J-328-B

Strook naturelkleurige naaldkant: Venetiaanse reliëfkant. Ondanks herstellingen is een as van symmetrie te herkennen, ter zijden waarvan twee grote uitschuivende arabeskenbladeren naar elkaar zijn toegewend. Zij ontspringen met enige takken aan twee slakkenhuisvormige kleine voluten, die doorgeknipt…

Jabot van naaldkant met lopende…

anoniem, ca. 1875 - ca. 1909, jabot, BK-BR-J-337

Jabot van naturelkleurige naaldkant: Venetiaanse reliëfkant. In waaiervormig model geknipt. Samengesteld uit drie smalle stroken, waarvan de onderste boogvormig is afgerond. Wijd uitgespreide vertakte acanthusranken met voluten en kleine bloemen staan op een open spijlengrond.

Strook met twee hoeken en lopende…

anoniem, ca. 1875 - ca. 1910, strook, BK-BR-J-316

Strook naturelkleurige naaldkant: Venetiaanse reliëfkant. Een middenstrook met symmetrisch patroon is met aangezette dwarsstroken met lopend patroon gecompleteerd. In het midden van de eerste staan twee palmetbloemen op een as van symmetrie, van waaruit elkaar oversnijdende ranken in kleine en grote…

Kraag van naaldkant met niet…

anoniem, ca. 1875 - ca. 1909, kraag, BK-BR-J-197-C

Kraag van naturelkleurige naaldkant: Venetiaanse reliëfkant. Smal, rechthoekig model. Willekeurig verspreide grote en kleine palmetbloemen en slechts enkele stengels met bladvoluten tekenen zich af tegen een open spijlengrond. Langs de buitenkant is een rij driehoekige boogjes aangebracht, aan de…

Manchet van naaldkant met…

anoniem, ca. 1875 - ca. 1910, manchet, BK-BR-J-336-B

Manchet van naturelkleurige naaldkant: Venetiaanse reliëfkant. Smal rechthoekig model. Spichtige en vertakte acanthusvoluten en steeds gevarieerde palmetbloemen steken af tegen een open spijlengrond. Een rechte parellijst loopt langs drie zijden.