Martelaarschap van Heilige Agatha

Giovanni Domenico Tiepolo, naar Giovanni Battista Tiepolo, 1753 - 1757, prent, RP-P-1950-522

Winter

Johann Sadeler (I), naar Jacopo Bassano, 1560 - 1600, prent, RP-P-OB-20.955

Winterlandschap met op de voorgrond een houthakker met twee gezellen en een hond bij een pakezel. Op het middenplan rechts vier figuren, onder wie een spinnende vrouw, onder een afdak. Vlak ernaast beent een man een geslacht varken uit. Op de achtergrond een bergachtig landschap. Bovenin de…

Spiegel van het menselijk leven

Marcello Clodio, 1590 - 1599, prent, RP-P-1992-69

Vanitas-voorstelling met in het midden de Dood, in de gedaante van een gekroond skelet, als triomfator over alle mensen. De randversiering bevat een verwijzing naar het Laatste Oordeel en vijf bijbelcitaten over de vergankelijkheid. Midden onder het opschrift: mors omnia aquat ideo vigilate.

Christus voor Pilatus

Nicolaas Braeu, naar Jacopo Tintoretto, ca. 1601 - ca. 1605, prent, RP-P-1878-A-635

Christus staat voor Pilatus terecht. Het volk eist de kruisiging van Christus en Pilatus die de druk van de menigte toegeeft wast vervolgens zijn handen in onschuld. Pilatus zit op een verhoging en Christus staat recht voor hem. Hij wordt vastgehouden met touwen door twee soldaten die aan…

Kruisdraging

Nicolaas Braeu, naar Jacopo Tintoretto, ca. 1601 - ca. 1605, prent, RP-P-BI-4271

Christus op weg naar Golgota. Een soldaat trekt hem voort aan een touw dat om Christus nek gebonden is. Simon van Cyrene helpt Christus het kruis te dragen. Op de voorgrond lopen ook de twee misdadigers die samen met Christus gekruisigd worden in de stoet. Ze dragen eveneens hun kruis. Met een…

Kruisiging

Roeland van Bolten, naar Jacopo Tintoretto, naar Agostino Carracci, ca. 1580 - ca. 1608, prent, RP-P-OB-26.771C

Rechterplaat van een prent waar Christus wordt gekruisigd op Golgota terwijl omstaanders toekijken. Onder het kruis liggen Maria en Maria Magdalena, en enkele andere vrouwen. De misdadigers worden op hun kruisen genageld (Matteüs 27:38). Christus wordt een spons met zure wijn aangeboden (Matteüs…

Kruisiging

Roeland van Bolten, naar Jacopo Tintoretto, naar Agostino Carracci, ca. 1580 - ca. 1608, prent, RP-P-OB-26.771A

Linkerplaat van een prent waar Christus wordt gekruisigd op Golgota terwijl omstanders toekijken. Onder het kruis liggen Maria en Maria Magdalena, en enkele andere vrouwen. De misdadigers worden op hun kruisen genageld (Matteüs 27:38). Christus wordt een spons met zure wijn aangeboden (Matteüs…

Bewening van Christus

Roeland van Bolten, naar Jacopo Tintoretto, 1604, prent, RP-P-OB-26.772

Christus is van het kruis gehaald. (Lucas 23:53). Vier figuren, Jozef van Arimatea, Maria, Maria Magdalena en nog een vrouw bewenen hem. Maria is flauwgevallen. Onderaan rechts liggen de werktuigen (hamer en nijptang) om de nagels uit zijn handen en voeten te halen. Vier De prent heeft een Latijns…

Hercules draagt de zuilen

Heinrich Aldegrever, naar anoniem, 1550, prent, RP-P-OB-2711

Hercules, lopend met over elke schouder een grote zuil, het leeuwenvel om zijn middel geknoopt. Op de achtergrond staan de twee zuilen op de rotskust bij de huidige straat van Gibraltar, en zit Hercules met zijn knie op een gevangen zwijn, mogelijk het zwijn van Erymanthus. Onder de voorstelling een…

Hercules redt Deïanira van Nessus

Heinrich Aldegrever, naar anoniem, 1550, prent, RP-P-OB-2710

Hercules staand op de oever van de rivier, met een boog in de linkerhand. Aan de overzijde zit de centaur Nessus, hier afgebeeld als sater, met de door Hercules afgeschoten pijl in zijn zijde. Naast hem staat Deïanira, geheel naakt, met een mantel in haar handen. Onder de voorstelling een…