103 resultaten gevonden


Johann Sadeler (I), 1595 - 1600, prent, RP-P-OB-5891

De H. Hyacinthus van Polen als monnik, geknield voor een verschijning van de maagd Maria met het Christuskind, op een wolk. Maria spreekt tot hem. De prent heeft een Latijns onderschrift met uitleg.

Johann Sadeler anoniem (I), 1593 - 1600, prent, RP-P-1965-326

Vier engelen openen het deksel van de graftombe. Christus verrijst uit zijn graf. De soldaten liggen rondom zijn graf in diepe slaap. Rechts de aankomst van de drie heilige vrouwen bij het graf. De prent heeft een Latijns onderschrift.

Johann Sadeler (I), 1599, prent, RP-P-OB-5303

Links voor een stal met rieten dak Maria en Jozef samen met het Christuskind dat in de kribbe ligt. Drie herder eromheen. Rechts een slapende herdersjongen. Uit de hemel schijnt een zonnestraal met een Latijnse tekst op het Christuskind.

Johann Sadeler (I), 1597, prent, RP-P-OB-7479

Apollo met zijn lier als patroon van de kunsten. Hij wordt omringd door wetenschappelijke instrumenten die gebruikt worden voor de beoefening van de zeven vrije kunsten, de schilderkunst en de beeldhouwkunst (waaronder een lier, een muziekboek, een globe, een meethoek, een passer, een verfkwast en…

Johann Sadeler (I), 1598, prent, RP-P-OB-60.324

Op de voorgrond de H. Alphegus, een Engelse kluizenaar en de aartsbisschop van Canterbury. Hij staat voor zijn kluizenaarshut met een lamp. Op de achtergrond worden de monniken van Canterbury aangevallen door de Denen, die hen slaan met slangen en zwepen.

Johann Sadeler Raphaël Sadeler (I) (I), 1598, prent, RP-P-OB-60.329

De H. Petrus Coelestinus, de latere paus Coelestinus V, zit geknield op de voorgrond en bidt tot God. Achter hem vluchten monniken weg van een brandende kerk met rondom vliegende duivels.

Johann Sadeler Raphaël Sadeler (I) (I), 1598, prent, RP-P-OB-60.331

De H. Paulus van Latros (?), een kluizenaar uit Griekenland, knielt voor een graf in een donkere kerk. Voor hem een crucifix, door een olielamp belicht.

Johann Sadeler (I), 1600, prent, RP-P-OB-60.336

Op de voorgrond de kluizenaar Ephaestius. Hij gooit een buidel met munten in het water. Achter hem zijn kluizenaarshut. Links een paar reizigers die een brug oversteken. Op de achtergrond een boslandschap.

Johann Sadeler Raphaël Sadeler (I) (I), 1600, prent, RP-P-OB-60.343

Een landschap met een ruïne. Op de voorgrond de H. Liphardus van Meung-sur-Loire, een kluizenaar uit de zesde eeuw na Christus. Hij zit geknield te bidden in zijn hut. Op de achtergrond een monnik naast een staf waarop het hoofd van een slang. Het lichaam van de slang ligt naast de staf op de grond.

Johann Sadeler Raphaël Sadeler (I) (I), 1600, prent, RP-P-OB-60.348

Een boslandschap. Op de voorgrond de H. Ethbin, een Ierse kluizenaar uit de zesde eeuw na Christus. Hij nodigt Christus in de gedaante van een melaatse reiziger uit in zijn kluizenaarshut.