Tekst met opdracht aan Aloysio…

Giovanni Domenico Tiepolo, 1749, prent, RP-P-1950-499

Jeugd en Ouderdom / Venetië zittend…

Valentin Lefebvre, naar Paolo Veronese, naar Giambattista Zelotti, 1682, prent, RP-P-H-H-1184

Twee voorstellingen op een blad, gedrukt van twee platen. Links: De gepersonifieerde jeugd (met scepter) en ouderdom (met sleutels). Rechts: De personificatie van de stad Venetië zittend met een scepter in haar hand op een globe, haar voet staat op de rug van een voor haar gelegen leeuw. De prenten…

Heilige familie vertrekt door een…

Giovanni Domenico Tiepolo, 1750 - 1753, prent, RP-P-1966-349

Venus en Amor in stadsgezicht met…

Battista Angolo del Moro, 1562, prent, RP-P-2010-149

Stadsgezicht met een brug waarover twee koetsen en een aantal ruiters rijden. Bij één van de brugpijlers zit een man te vissen. Bootjes met roeiers varen op de rivier. Iemand probeert de rivier te paard over te steken. In de verte staan huizen en een torentje. Rechts ligt Venus moederlijk gebogen…

Evangelist Lucas

Valentin Lefebvre, naar Paolo Veronese, 1682, prent, RP-P-H-H-1177

De evangelist Lucas, zittend op een stier met een opengeslagen boek in zijn handen. De prent maakt deel uit van een 53-delige serie prenten naar schilderijen van Titiaan en Veronese.

Maria zoogt het Christuskind

Valentin Lefebvre, naar Titiaan, 1682, prent, RP-P-1906-3946

Maria zit buiten een stal op de grond en geeft het Christuskind de borst. De prent maakt deel uit van een 53-delige serie prenten naar schilderijen van Titiaan en Veronese.

Kelkglas met trechtervormige kelk

anoniem, ca. 1575 - ca. 1600, kelkglas, BK-NM-10754-40

Platte voet, holle balustervormige stam met een nodus tussen twee schijven en een trechtervormige kelk.

Heilige Hyacinthus van Polen…

Johann Sadeler (I) (mogelijk), 1595 - 1600, prent, RP-P-OB-7653-6

De H. Hyacinthus van Polen en een monnik bidden geknield voor een korenveld dat door een storm wordt geteisterd. Hun gebed beëindigt de storm. De prent maakt deel uit van een achttiendelige serie die een kader vormt rondom een afbeelding van de H. Hyacinthus van Polen.

Monnik begroet de Heilige…

Johann Sadeler (I) (mogelijk), 1595 - 1600, prent, RP-P-OB-7653-1

H. Hyacinthus van Polen wordt begroet door een monnik. Hij knielt en neemt de hand van de heilige vast. Op de achtergrond een stad. De prent maakt deel uit van een achttiendelige serie die een kader vormt rondom een afbeelding van de H. Hyacinthus van Polen.

Portret van Carolus Borromeüs

Raphaël Sadeler (I), 1598 - 1604, prent, RP-P-OB-7587

Carolus Borromeüs, aartsbisschop van Milaan, heiligverklaard in 1610. Hij staat voor een kruisbeeld.