Fries met vrouw en gehurkte oude…

Odoardo Fialetti, naar Polidoro da Caravaggio, 1583 - 1638, prent, RP-P-1951-190E

Fries met jonge soldaat, oude man…

Odoardo Fialetti, naar Polidoro da Caravaggio, 1583 - 1638, prent, RP-P-OB-36.083

Fries met wapens, een gevangene en…

Odoardo Fialetti, naar Polidoro da Caravaggio, 1583 - 1638, prent, RP-P-1951-190B

Fries met wapens, een gevangene en…

Odoardo Fialetti, naar Polidoro da Caravaggio, 1583 - 1638, prent, RP-P-OB-36.086

Fries met jonge soldaat, oude man…

Odoardo Fialetti, naar Polidoro da Caravaggio, 1583 - 1638, prent, RP-P-1951-190C

Fries met vrouw en gehurkte oude…

Odoardo Fialetti, naar Polidoro da Caravaggio, 1583 - 1638, prent, RP-P-OB-36.084

Fries met drie zittende mannen…

Odoardo Fialetti, naar Polidoro da Caravaggio, 1583 - 1638, prent, RP-P-1951-190F

Fries met de personificatie van…

Odoardo Fialetti, naar Polidoro da Caravaggio, 1583 - 1638, prent, RP-P-OB-36.087

Titelprent met cartouche…

Odoardo Fialetti, naar Polidoro da Caravaggio, 1583 - 1638, prent, RP-P-1951-190A

Titelprent met cartouche…

Odoardo Fialetti, naar Polidoro da Caravaggio, 1583 - 1638, prent, RP-P-OB-36.082