Frederik Hendrik, prins van…

Aert Verbeeck, 1627 - 1647, historiepenning, NG-VG-1-671

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift en rand met wapenschilden en twee ineengeslagen handen die pijlenbundel vasthouden. Keerzijde: gekroond wapenschild, omhangen met de orde van de kouseband.

Afdeling Zaandam van de Hollandsche…

Johannes Petrus Schouberg, 1859, prijspenning, NG-NM-12262-H

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild liggend op twee korenschoven, twee omgekeerde, gevulde hoorns van overvloed, een eike- en een wilgetak boven opschrift en landbouwwerktuigen. Keerzijde: krans van olijftakken met lint boven opschriften

P.J.H. Cuypers, penning aangeboden…

Ludwig Jünger, 1885, erepenning, NG-439

Bronzen penning. Voorzijde: naar links gekeerd profiel van Cuypers in reliëf binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans.

Tekengenootschap Pictura te…

David van der Kellen (1804-1879), 1861 - 1862, prijspenning, NG-VG-6-9

Bronzen penning. Voorzijde: zittende vrouw in antieke kleding, voorstellende Pictura, houdt in linkerhand palet met penselen en met uitgestrekte rechterhand lauwerkrans boven altaar, waarop brandende offerbeker staat; tegen stoel leunt wapenschild binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde:…

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en…

David van der Kellen (1804-1879), 1847, prijspenning, NG-VG-6-85

Bronzen penning. Voorzijde: gekroonde Neptunus met drietand in linkerhand, leunt met rechterarm op gekroond wapenschild; op achtergrond: op stapel staand schip; achter hem vlag en roeispaan. Keerzijde: gekroond, met kabeltouw omwonden anker binnen kabel- en parelrand en omschrift

Willem II, koning der Nederlanden,…

David van der Kellen (1804-1879), 1841, erepenning, NG-VG-6-85-A

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild, bekroond met twee vlaggen, die door lint met opschrift verbonden worden, geflankeerd door twee matrozen boven wimpel met opschrift binnen sierrand

Willem III, koning der Nederlanden,…

David van der Kellen (1804-1879), 1849, prijspenning, NG-VG-6-114

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: blanco veld binnen krans van myrtebladeren

Musket

anoniem, ca. 1650 - ca. 1675, radslotgeweer, NG-NM-3548

Slot: radslot. Lichtgebolde slotplaat, vastgezet met drie slotschroeven. Loop: gedeeltelijk achtkantig (achterkant) en rond. Smalle profielband in het midden. Korrel. Lade: onversierd. Een dichte messing ladeband. Kolf: kolfplaat. Gemerkt bovenkant kamer.

Filips II, koning van Spanje

anoniem, 1574, rekenpenning, NG-VG-3-460

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vrouw bij fontein, voorstellende Thisbe, doorsteekt zich met dolk; aan haar voeten ter aarde liggende man, voorstellende Pyramus binnen omschrift; afsnede: jaartal onderbroken door wapenschild

Filips II en Anna-Maria, koning en…

anoniem, 1577, rekenpenning, NG-VG-3-504

Koperen penning. Voorzijde: naar elkaar gewende borststukken van man en vrouw onder kroon binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omhangen met de orde van het Gulden Vlies, geflankeerd door gekroonde letter P en gekroonde letter A binnen omschrift