Sint-Vitus

anoniem, ca. 1500, beeld, BK-1956-8

De heilige Vitus zit gehurkt in de ketel met het bovenlijf iets gedraaid en de handen in biddende houding. Hij houdt het hoofd schuin opzij in de richting van de linkerschouder, de blik is naar beneden gericht en het gezicht vertoont een gelaten uitdrukking. De linkerknie steekt boven de ketel uit,…

Schetsboek met 39 bladen, deels…

Cornelis Springer, ca. 1869 - ca. 1871, schetsboek, RP-T-1945-25

Schetsboek bestaande uit 39 bladen, deels vervaardigd te Ulm en Leiden. Figuurstudies en een landschap met een spoorbrug bij Ulm.

Jupiter en Juno

Johann Ulrich Hurdter, ca. 1670, beeld, BK-2011-45

Reliëf op een cilinder van ivoor, gemaakt voor een beker (Humpen).

Atalante met haar volgelingen

David Heschler, ca. 1660, beeld, BK-2011-44

Reliëf op een cilinder van ivoor, gemaakt voor een pul (Humpen).

Knaapje met druiventros

anoniem, 1650 - 1700, beeldhouwwerk, BK-NM-675

Op een ovaal grondje, waarop enige vegetatie, is hij lopend voorgesteld met het rechter been naar voren. Hij draagt een druiventros in de rechter hand en houdt in de linker een druif ter hoogte van zijn geopende mond.

Dierfiguur van zilver,…

anoniem, 1525 - 1574, decoratief object, BK-17002

Dierenfiguur van zilver (?), voorstellende een uil op de nok van een dak. De kop is afneembaar.

Het Laatste Avondmaal

anoniem, ca. 1520, beeldhouwwerk, BK-NM-9382

Op een oplopende plankenvloer staat de tafel, waaromheen een U-vormige bank met schraagvormige poten is geplaatst. Achter de tafel zit Christus temidden van de opeengedrongen apostelen tussen Johannes, die met zijn hoofd aan Christus' borst rust, en Petrus, die half naar hem is toegewend en met de…

Christus in het huis van Maria en…

anoniem, ca. 1520, beeldhouwwerk, BK-NM-9380

Op een oplopende vloer staat een gedekte tafel, waarachter Christus zit tussen Johannes en Lazarus. Rechts van hen zitten nog twee apostelen op een schemel, van wie de voorste Petrus voorstelt. Links voor de tafel staat Martha enigszins verstard voor zich uit te staren met de armen naar voren alsof…

De Emmaüsgangers

anoniem, ca. 1520, beeldhouwwerk, BK-NM-9381

Op een oplopende vloer zit achter een gedekte ronde tafel Christus tussen de beide Emmaüsgangers; rechts van hen staan een man en een vrouw. Christus is afgebeeld op het moment, dat Hij het brood breekt. Op zijn handen de stigmata. De links van Hem in profiel zittende Emmaüsganger houdt de vingers…

Portret van Johann Peter Miller

Andreas Matthäus Wolfgang, naar Erhard Hummer, 1697 - 1737, prent, RP-P-1915-951