Zilverreiger in de regen

Ohara Koson, 1925 - 1936, prent, RP-P-1999-548

Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, 1887, prent, RP-P-1983-391

Courtisane en de Toi Tama rivier

Kitagawa Utamaro, 1795 - 1800, prent, RP-P-1956-603

Courtisane en de Ide Tama rivier

Kitagawa Utamaro, 1795 - 1800, prent, RP-P-1956-598

Courtisane als Sugawara no…

Shigenobu (I) , Yanagawa, 1820 - 1825, prent, RP-P-2006-104

Courtisane als Kanzan

Shigenobu (I) , Yanagawa, 1820 - 1825, prent, RP-P-2006-103

Vrouwen bij een meer

Katsukawa Shunsen, 1820 - 1830, prent, RP-P-1972-201

Courtisane Oi uit het Ebiya huis

Kikugawa Eizan, 1811 - 1814, prent, RP-P-OB-20.321