Zilverreiger in de regen

Ohara Koson, 1925 - 1936, prent, RP-P-1999-548

Helder weer en een zuidelijke wind

Katsushika Hokusai, 1829 - 1833, prent, RP-P-1952-183

Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, 1887, prent, RP-P-1983-391

Besneeuwde ochtend in Koishikawa

Katsushika Hokusai, ca. 1830 - ca. 1835, prent, AK-MAK-1588

Bando Mitsugoro op een trap

Utagawa Kuniyoshi, 1815 - 1842, prent, AK-MAK-1600

De bananentuinen van Chuto

Katsushika Hokusai, 1829 - 1835, prent, AK-MAK-1604

In de bergen in de provincie Totomi

Katsushika Hokusai, 1829 - 1833, prent, AK-MAK-1213

Drie vrouwen bezoeken een Jizo…

Torii Kiyonaga, 1780 - 1784, prent, RP-P-1956-639

Avondgloed te Ryogoku

Kikugawa Eizan, 1813 - 1817, prent, RP-P-1952-195