De rijstkoper Ramawad Soechidt…

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-37

Verkiezingsaffiche

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-44

Jong Hindoestaans paar

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-49

Ex-minister, religieus leider en…

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-51

Luchtfoto

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-75

Langatabbetje

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-87

Jongens van Drietabbetje

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-117

Oude Javaanse man met hoed

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-181

Twee Javaanse kinderen in Suriname

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-179

Wachtenden voor een…

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-193