Ploegen voortgetrokken door…

anoniem, ca. 1890 - ca. 1910, foto, RP-F-00-5018-54

Sf. Brangkal / Rietbladcrusher met…

anoniem, 1916 - 1924, albumblad, NG-2002-84-E-2

Albumblad met een foto van een rietbladcrusher met direct gekoppelde stoommachine. Links en rechts twee werknemers. Vervaardigd door Machinefabriek Braat en bestend voor de Suikerfabriek Brangkal. Onderdeel van het fotoalbum Machinefabriek Braat Soerabaia-Djocja-Tegal, ca. 1916-1924.

Enkele mannen bij een grote boom

Herman Salzwedel, 1880 - 1888, foto, NG-1988-26-14

Enkele Indische mannen poserend bij een zeer grote boom, waarschijnlijk te Soerabaja. Onderdeel van een groep van 62 foto's in een doos met het opschrift "Staatsspoorwegen op Java" uit 1888.

Station Soerabaia

Herman Salzwedel, 1880 - 1888, foto, NG-1988-26-19

Gezicht op het treinstation en emplacement te Soerabaja met op de achtergrond de Bibisbrug. Onderdeel van een groep van 62 foto's in een doos met het opschrift "Staatsspoorwegen op Java" uit 1888.

Viaduct bij Pandan

Herman Salzwedel, 1880 - 1888, foto, NG-1988-26-21

Een viaduct of spoorwegbrug over een ravijn of drooggevallen rivierbedding bij Pandan. Op de brug staat een trein met een passagierswagon. Onderdeel van een groep van 62 foto's in een doos met het opschrift "Staatsspoorwegen op Java" uit 1888.

Brug over Pegirianrivier

Herman Salzwedel, 1880 - 1888, foto, NG-1988-26-26

De spoorwegbrug over de Pegirian bij Soerebaja. Onderdeel van een groep van 62 foto's in een doos met het opschrift "Staatsspoorwegen op Java" uit 1888.

Suikerfabriek Seloredjo

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-5

Een suikerfabriek met boven de bezuilde ingang het opschrift Seloredjo en daaronder in romeinse cijfers het jaartal 1882. Op de fabriek links een schoorsteenpijp. Voor de fabriek een grasveld met vier ossenkarren en een traktor. Op iedere door ossen getrokken karren een inlander, op de traktor een…

Het handelscentrum van Surabaya

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-14

Het handelscentrum van Surabaya met aan de rechterzijde een pakhuis met hijsbalk en langs de kaden vele inlanders bij ingepakte waren en één controlerende Europeaan. Onderdeel van het fotoalbum door de Soerabayasche Vereeniging van Suikerfabrikanten aangeboden aan Frederik Beyerinck, resident van…

De kathedraal van Surabaya

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-19

De kathedraal van Surabaya met links een huizenrij en rechts bomen. Voor de kathedraal staat een koets. Rechtsbeneden een aantal inlanders met iets verder een ossenkar met inlander. Voor de huizen enkele Europeanen en een liggende hond. Onderdeel van het fotoalbum door de Soerabayasche Vereeniging…

De sociëteit van Surabaya

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-21

De sociëteit van Surabaya met op het huis het opschrift militaire kantine. Voor het gebouw staan enkele inlanders. Onderdeel van het fotoalbum door de Soerabayasche Vereeniging van Suikerfabrikanten aangeboden aan Frederik Beyerinck, resident van Soerabaja.