Ondiepe rivier

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-45

Het telefoonkantoor in Surabaya

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-15

Suikerfabriek Seloredjo

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-5

Het Surabaya-hotel

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-7

Gamelan-orkest

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-39

Het handelsbureau aan de Kali Mas

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-6

Een suikerfabriek

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-47

De moskee van Surabaya

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-22

Een gandoe-huisje (wakershuisje)

Herman Salzwedel, 1876 - 1884, foto, NG-1985-5-53