Pagina 144 en 145 van Fotoboek van…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-114

Twee boekpagina's met links een foto van Indische werkkrachten die koffie wassen in een fabriek op Sumatra (Nederlandsch-Indisch Land Syndicaat) en rechts informatie over fabrieksmatige koffiebereiding. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra…

Pagina 109 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-85

Boekpagina met een foto van paardenkarren gevuld met theebladeren op een brug te Balimbingan. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 138 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-108

Boekpagina met een foto van gemengde rubber- en koffieaanplant op een veld van de Deli Batavia Rubber Maatschappij. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 88 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-67

Boekpagina met een foto van het transport per spoor van oliepalmtrossen te Poeloe Radja naar een fabriek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.) en rechts informatie over de palmoliebereiding. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van…

Pagina 40 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-26

Boekpagina met een foto van het exterieur van een administrateurswoning te Bandar Bedjamboe. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 38 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-24

Boekpagina met een foto van het ontginnen van lalanggrond (lalang is een grassoort) met behulp van een tractor te Goenoeng Monaco. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 123 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-97

Boekpagina met een foto van Indische werkkrachten die thee op vrachtwagens laden bij een theefabriek te Pagar Djawa. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 96 en 97 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-75

Twee boekpagina's met links een foto van Indische vrouwen die kweekbedden voor thee aanleggen op Sumatra (Nederlandsch-Indisch Land Syndicaat) en rechts informatie over de theecultuur. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 159 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-125

Boekpagina met een foto van een Indische werkkracht die gambirsnoeisel naar een spoorbaan draagt te Goenoeng Malajoe. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 93 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-72

Boekpagina met een foto van het transport per schip ('sleeptongkan') van palmolie nadat deze in een fabriek voor palmoliebereiding te Tanah Itam Oeloe is gewonnen. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).