Gezicht op Fort de Kock

R. Walthert, 1874, tekening, NG-1983-66

Heuvellandschap met gezicht op Fort de Kock op Sumatra in april 1874. Legerplaats van het 17e bataljon infanterie. Op een groot, leeg middenterrein excerceren enkele militairen; in het midden een man te paard. Op de voorgrond trekt een karbouw een kar en gaan enkele mannen te voet over een weg.…