Atchineesche troepen

C.D. Wulf (toegeschreven aan), 1873 - 1904, tekening, NG-1983-65

Drie soldaten van Atjeh. Drie mannen staande bij een huisje op palen onder palmbomen. De linker gewapend met zwaard en speer, de middelste met bamboestok, de rechter met geweer. Rechtsachter een stuk bamboe-omheining.

Gezicht op Fort de Kock

R. Walthert, 1874, tekening, NG-1983-66

Heuvellandschap met gezicht op Fort de Kock op Sumatra in april 1874. Legerplaats van het 17e bataljon infanterie. Op een groot, leeg middenterrein excerceren enkele militairen; in het midden een man te paard. Op de voorgrond trekt een karbouw een kar en gaan enkele mannen te voet over een weg.…