Portret van Juan de Iciar

Juan de Vingles, 1547 - 1548, prent, RP-P-1964-506

Buste van de Spaanse kalligraaf Juan de Yciar.

Ex libris van Tomas Ripoll

Quetglas Ferrer (Xam) , Pedro, 1946, ex libris, RP-P-2017-6041

Ex libris van J.R. Chaves

José Rodriguez Chaves, 1945, ex libris, RP-P-2017-5951

Ex libris van Julio Salvatierra

Julio Cesar Salvatierra, 1900 - 1999, ex libris, RP-P-2017-8233

Ex libris van J. Pla

anoniem, 1900 - 1999, ex libris, RP-P-2017-8215

Ex libris van Vincente Martinez…

Julio Fernandez Saez, 1900 - 1999, ex libris, RP-P-2017-8178

Ex libris van Antoni Martinez

Enric Cristòfor Ricart i Nin, 1947, ex libris, RP-P-2017-8176

Ex libris van J. Catasus

Carlos Puntís Nebot, 1922 - 2001, ex libris, RP-P-2017-8056

Ex libris van Albert Collart

Julio Fernandez Saez, 1958, ex libris, RP-P-2017-8098